1 kvadratmeter lin

Det är benämningen på ett projekt som Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen arrangerat och som nu avslutas på ett antal platser i regionen. Omkring 700 personer har deltagit, genom att odla och slutligen röta sitt lin.

Söndagen den 18 oktober samlades ett 20-tal personer på Persgården till en linberedningsdag – ett samarrangemang med Hembygdsföreningen. Under ledning av länsslöjdkonsulent Joakim Lilja förädlades linet i tre steg. Först genom bråkning, då det yttre ”skalet”, eller veden, krossades och till stor del avlägsnades. Sedan följde skäktningen, då resterna av veden försvann. Till sist ”kammades” linfibrerna i häcklor. Efter den bearbetningen var målet uppnått: buntar av mjuka, blanka och glänsande linfibrer, färdiga att spinnas till garn!

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Foto: Åke Möller
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År:
Motiv: Nytorpet innan ombyggnaden.
Personer: Anders i Mossen, Gustav Gustavsson, Hjerten, Johanna i Mossen, Astrid Modig, Karl o Johan Persson.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information