Om Du vill kontakta oss om vår verksamhet eller bli medlem i vår förening, mejla till oss på adress: ronnholm.jan(a)gmail.com

Medlemsavgift 2017: 90 kr för vuxna, 130 kr för par och 15 kr för barn och ungdom, t.o.m 18 år.
Genom att bli medlem så erhåller Du årligen en årsskrift med många intressanta artiklar och bilder från vår bygd förutom att Du stödjer föreningens arbete med att bevara, utveckla och visa vårt viktiga kulturarv.

Skolor klassfoto m.m


Ekby

Leksberg

Ullervad

Utby

Torp och fastigheter


Eks socken

Leksbergs socken

Ullervad

Utby

Verksamhet och Järnvägar


Leksberg

Ullervad

Utby

Nils Paulis foton 1936-1964


1936

1937

1938

1939


1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949


1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959


1960

1961

1962

1963

1964

Konfirmationsfoto


Eks kyrka

Ekby

Leksberg

Ullervads kyrka

Utby

Personer / Porträtt


Ek

Leksberg

Ullervad

Utby

Gårdar


Ek

Ekby

Leksberg

Ullervad

Utby

Idrott


Ek

Leksberg

Midsommar i Karleby


2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009