Besök på Stora Ek

Senhöst, milda vindar, strålande sol och vackraste höstfärger. Det kunde inte vara bättre när mer än 35 personer hade kommit till Stora Ek för att besöka parken och den nya ekonomibyggnaden samt se den nyrenoverade kyrkan. Vi blev väl mottagna av Torbjörn Nordberg som i dagens anledning också hade bjudit in Gerhard Lilliestierna. De bägge kompletterade varandras berättelser om både nutid och historia. Ägaren, Karl-Johan Blank, hade vänligen gett oss möjlighet att besöka parken. Han arbetar fortsatt på renovering av byggnader både in- och utvändigt och parkanläggningen som vi kom för att se, visade sig från sin vackraste sida. Ett varmt tack till Karl-Johan Blank, Torbjörn Nordberg och Gerhard Lilliestierna för årets bästa besök.

alt

alt

alt

alt

Foto: Åke Möller och Truls Wiberg
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 7079 1910tal
Motiv:
Personer: Selma Andersson Leverstads gård med sina barn Erik, Gunnar, Tore, Nils och Elsa.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information