Lorentzberg – ett hus med historia som fått bidrag

I Karleby står en gammal soldatladugård som mådde dåligt. Många stockar var murkna och ena gaveln hade kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia har ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar har räddat den åt framtiden. Kulturstigen bidrar till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

alt

Ladan renoverad och återinvigd

Soldatladugården Lorentzberg ägs av Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening. Den 10,5 m långa byggnaden innehåller fähus, hölada, loge och sädeslada. Tack vare bidrag från Hus med historia har den unika byggnaden kunnat bevaras.

”Hus med historia” – statligt bidrag för renovering av hembygdsföreningars byggnader

Hus med historia var en särskild satsning på hembygdsgårdarnas byggnader. Under 2010 och 2011 satsades totalt 15 miljoner kronor per år på projektet till byggnadsvårdsinsatser. Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har fått bidrag för att renovera den gamla soldatladugården Lorentzberg, som föreningen 1995 fick som gåva av Gustaf Pettersson i Lassegården, Karleby. Den är belägen c:a 300 väster om själva hembygdsgården. Föreningen har också själv bidragit. Ladugården, som i sin helhet är timrad, befann sig i ett mycket dåligt skick.

Byggnaden fanns på sin nuvarande plats vid laga skiftet på 1840-talet, och var då nyuppförd. Den betraktas av byggnadsantikvarier som unik, framför allt därför att den aldrig förändrats/moderniserats. I stället för dörrar har den en kvar lucka till ladan och en lucka samt dragspringa till logen. Ladugårdar av den här typen var en gång i tiden vanliga på smågårdar och torp i Vadsbo. Idag finns det inga kända motsvarigheter kvar i bygden.

Här kan Du höra mera om ladugården: Intervju

Intervjun är gjord av Henrik Dammberg på Radio Skaraborg omkring år 2011. Vi hör också Jörgen Rånge och Åke Möller.