Trästammar

Död ved som ger nytt liv.

alt

Nu har Kulturstigen fått ytterligare ett tillskott. Rotstocken till en jättestor ask, som stått invid Persgården, har fått sin placering utmed stigen – invid den mäktiga ekstocken i fårhagen, nära Karlebyvägen.

Döda träd som bevaras ger liv åt mängder av insekter, mossor, lavar, svampar och spindeldjur. Man kan med andra ord säga att död ved sjuder av liv – ofta under lång tid. Eken hyser det i särklass största antalet insektsarter av alla träd, varav många är rödlistade. Betydligt färre föredrar den döda asken, men båda bidrar till bevarandet av mångfalden.

När askstocken transporterades till sin nya destination föreföll den vara enorm – med sina 90 cm diameter i rotändan. När det hamnat bredvid ekstocken krympte den rejält!

De två stockarna fått en egen skyltning, så att vandrarna får veta varför de placerats här och vilken funktion de fyller.

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1944
Motiv: Ekby kyrkliga ungdomskrets syförening i Ekby prästgård.
Personer:
Fotograf: Nils Pauli

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information