Hembygdsföreningens första styrelse

alt

Den 4 juli 1975 anordnades ett intressemöte i Ullervads församlingshem där ett 50-tal hembygdsintresserade infann sig. Under ordförandeskap av Lennart Nordberg beslöt mötet att man skulle bilda en hembygdsförening och dess namn skulle vara Ullervad-Leksbergs hembygdsförening. Verksamhetsområdet omfattar Ullervad, Leksberg, Ek, Ekby och Utby socknar. Till hembygdsföreningens första ordförande valdes Karl-Eric Svensson. Det första stora projektet blev att iordningställa Persgårdens mangårdsbyggnad till hembygdsgård. Byggnaden är en av Karlebys äldsta men 1975 hade den börjat rasa samman. Persgården har allt sedan dess varit centrum i föreningens verksamhet. Idag är vi mer än 750 medlemmar, vilket betyder att vi är en av de största hembygdsföreningarna i hela Västergötland.

Ullervad-Leksbergs hembygdsförening har i vida kretsar blivit känd för det årliga midsommarfirandet. Då brukar tusentals människor samlas under de mäktiga askarna på Persgården och vara med om resningen av den pionprydda majstången och ett äkta bröllop i gammaldags stil.

En höjdpunkt i föreningens historia var när Jan och Britta Rönnholm hösten 1986 på sin åker ner mot ån Tidan hittade vad som visade sig vara grunden till en kyrka från mitten av 1000-talet. Då bekräftades den muntliga traditionen om att det skulle ha funnits en kyrka i närheten av ån och den visade sig nu ha sitt ursprung ända tillbaka i sen vikingatid. Ett kors och en klockstapel har rests på platsen och området förvaltas nu av föreningen. Minst en gång varje sommar anordnas en friluftsgudstjänst. Ända sen starten ger föreningen ut en årsskrift. Den innehåller artiklar och fotografier om vår hembygd, med tonvikt på gången tid. Från en blygsam början har den utvecklats till en omfattande och innehållsrik publikation.