Böcker och skrifter i vår bokhandel

Hembygdsföreningens Bokhandel erbjuder: (Till angivna priser kommer porto.) Prislista

Åke Möller Flygmaskinen som inte kunder flyga.
En bok om mångsysslaren, mc- och flygpionjären Erik Hallberg.
135:-
Åke Möller Det gamla Leksberg.
Fyra sockenbeskrivningar från åren 1786-1914.
75:-
Erik Larsson Dramat i Binneberg år 1710 och dess bakgrund. Slutsåld
Hembygdsbladet nr 2, 4-5, 7-29. 40:-/st
Eko från Ek (1989) 40:-
Eko från Ekby (1993) 40:-
Eko från Leksberg (1992) 40:-
Eko från Ullervad (1990) 40:-
Eko från Utby (1991) 40:-
  Vid köp av alla 5         160:-
Årsskrifter från 2004 och senare. 50:-
Leksbergs sockenstämmoprotokoll 1672-1862.
(Finns på CD-ROM.)
 300:-
Några blad ur Leksbergs folkskolas historia. Minnesskrift vid
Leksbergs folkskolas 100-årsfest den 19 juni 1931 med tillägg
sammanställt inför folkskolans 150-årsjubileum.
55:-
Den gamla byn, den svenska byn, står tyst med tomma hus.
Karlebys bebyggelse 1797-1960.
40:-
Ur Persgårdens arkiv.
Handlingar om Persgården från perioden 1790-1897.
40:-
Du kan lämna Din beställning till någon av styrelseledamöterna
eller ringa 0501-178 75.
 
   

Innehållsförteckning till Hembygdsbladet och Årsskrifter finns att hämta här.../ULH-skriftreg.pdf

Du kan lämna Din beställning till någon av styrelseledamöterna eller ringa 0501-178 75.