Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening i samarbete

alt

Kapellgärdet nordost om Karleby, nära ån Tidan. Foto: Karl Lycken.

alt alt

Hjälp oss att utforska Mariestads tidiga historia

Vi hoppas du någon gång besökt Kapellgärdet. Platsen där Mariestads-bygdens två första kyrkor låg, den ena från slutet av 900-talet, den andra från omkring år 1100 och mer än 200 år framåt. Här kan du se stolpar och stenar som markerar var kyrkorna en gång låg samt den senare uppförda klockstapeln. Under grästorvorna ligger fortfarande mycket av Mariestads-bygdens tidigaste historia och slumrar. Med DIN hjälp kan vi väcka flera delar av historien till liv igen! Var med och finansiera arkeologiska undersökningar av Kapellgärdet! Somrarna 1987-1989 gjorde Västergötlands museum tillsammans med Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening en lyckad arkeologisk utgrävning: En utgrävning med sensationellt resultat. Fram kom ruinen efter den då äldsta kända kyrkan i Sverige, utanför Skåne. (Senare har man upptäckt en lika gammal kyrka i Varnhem.) Men undersökningen var begränsad. Indikationer och spår fanns efter en gård med järnframställning. Vi skulle vilja ta reda på hur stor gården/byn var och hur gammal. Finns det flera lager av hus och i så fall var? Fanns det gropugnar? Användes rödjord? Fanns smedja? Kan det finnas rester efter hamn och båtar? Bakgrund Kapellgärdet – Det första Mariestad – Ett litet Uppåkra?

Kan du se det framför dig: Vikingahallen-kyrkan-smedjan-stolpbodar-stallen-handelsbodar-masterna på skeppen vid hamnen. Det vill säga en storgård för cirka 1 000 år sedan. På flera platser i Skandinavien har sådana här gårdar grävts ut. Ofta har de legat på uppbyggda platåer, till exempel Aska utanför Vadstena och Uppåkra mellan Malmö och Lund.

Kan det funnits en sådan storgård på Kapellgärdet för 1 000 år sedan? Var det här som Tore Skorpa bodde och framlevde sina dagar? Under 1000-talets första hälft reste han en runsten strax intill kyrkan. Kanske var han granne med Olof Nacke, som lät rista en runsten (som kan beses vid Storegården i Hindsberg), där det står att han ägde 15 gårdar. Ett sådant gårdskomplex måste varit ett av de största i Norden vid den tiden, det vill säga för cirka 1 000 år sedan. Om det var det, vill vi gärna ta reda på! Vi vill fortsätta där undersökningarna slutade 1989. Undersöka spåren efter det vikingatida långhuset och järnframställningen. Mycket talar för att det också finns rester efter mer bebyggelse under torvorna på gärdet upp mot E20. Frågan är hur mycket och om det finns lager på lager av bebyggelse som går långt tillbaka i tiden.

Den kunskapen vill vi – och kan vi – skaffa om vi får din hjälp!

alt

Karleby på vikingatiden? Teckning av Ulla Sköld i Populär arkeologi nr 1 1989

Vi behöver göra fler arkeologiska undersökningar för att få svar på frågorna. De undersökningsmetoder vi kan använda är: • Fosfatkartering: Höga fosfathalter i marken visar på mänsklig verksamhet. • Markradar (georadar): En radaranläggning riktad ner i marken. Används för att genom skanning undersöka hur det ser ut under jordytan. Se nedan. • Magnetometer: En annan form av georadar, men skannar större ytor. • Metalldetektering: Visar var det finns metallföremål. Lämpligt t.ex. för att söka efter järnframställning. • Utgrävning.

Om de fyra första undersökningarna ger bra resultat, kan det bli aktuellt med utgrävningar.

Med Ditt stöd kan vi utforska området kring Kapellplatsen.

Markskanning går till på följande vis: Radaranläggningen rullas på en vagn över de markytor som skall undersökas. Syftet är att hitta spår efter byggnader och andra anläggningar. Tekniken är avancerad och kräver speciell kunskap och erfarenhet.

alt

Markradar eller georadar används med många tillämpningar inom geologi, miljö, glaciologi, arkeologi, byggnation och konstruktion. Markradar gör det möjligt att skilja på olika material som till exempel olika jordarter, berg, plast, metall, hålrum fyllda med sediment, vatten och luft. Markradar/georadar mäter de olika materialens elektromagnetiska egenskaper genom att skicka ned en elektromagnetisk våg i marken. Denna reflekteras olika starkt av olika material.

Finansiering av projektet Det hänger på dig som läser detta om vi skall kunna öka kunskaperna om Mariestads tidiga historia! Omfattande undersökningar kostar pengar. Därför behöver vi DITT stöd! Vi tänker prova en för oss ny typ av finansiering, som kallas "gräsrots-finansiering" – på engelska "crowdfunding”. Ni – privatpersoner och företag som vill stödja detta projekt – donerar en valfri summa pengar som sätts in på vårt särskilda projektkonto.

Betala till plusgiro 638 06 63-2 eller swisha till vårt gemensamma Swish nr 1236232821. Ange ”Karleby” som referens.

Hur mycket pengar som sätts in på kontot, avgör hur omfattande undersökningar som kan göras. Som tack får du vara med på Kapellgärdets dag, då vi påbörjar undersökningarna. Vi planerar föredrag, demonstration av tekniken samt en kort gudstjänst. Bidragsgivarna kommer också att få diplom, en skriftlig redovisning av projektet samt era namn på den utställningsskylt som kommer att sättas upp i Karleby.

Undrar du över något? Skicka mail till ulh(a)ullervad.se

Här kan Du ladda ner foldern om Du vill