Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening i samarbete

alt

Kapellgärdet nordost om Karleby, nära ån Tidan. Foto: Karl Lycken.

alt alt

Hjälp oss upptäcka historien!

Med Ditt stöd kan vi utforska området runt Kapellplatsen.

Vi vill fortsätta där undersökningarna slutade 1989. Undersöka spåren efter det vikingatida långhuset och järnframställningen. Finns det lämningar efter en mer omfattande bebyggelse under tovorna, kanske på båda sidor om "Ågatan"? Har det rentav funnits en hamn i ån nedanför Kapellplatsen? Hur såg egentligen området ut, när kyrkan byggdes omkring år 1000? Den kunskapen vill vi – och kan vi – skaffa om vi får din hjälp!

alt

Karleby på vikingatiden? Teckning av Ulla Sköld i Populär arkeologi nr 1 1989

Finansiering av projektet

Det hänger på dig som läser detta om vi skall kunna öka kunskaperna om Mariestads tidiga historia! Omfattande undersökningar kostar pengar. Därför behöver vi DITT stöd! Vi tänker prova en för oss ny typ av finansiering, som kallas "gräsrots-finansiering" – på engelska "crowdfunding”. Ni – privatpersoner och företag som vill stödja detta projekt – donerar en valfri summa pengar som sätts in på vårt särskilda projektkonto.

Betala till plusgiro 638 06 63-2 eller swisha till vårt gemensamma Swish nr 1236232821. Ange ”Karleby” som referens.

Omfattningen av undersökningen beror på hur mycket pengar vi får in.

Undrar du över något? Skicka mail till ulh(a)ullervad.se

Här kan Du ladda ner foldern om Du vill