Kommande evenemang:
  • Torsdag 29 oktober Kl 13-15 - Stora Ek Torbjörn Nordberg berättar om restaureringen av parken och byggnaderna samt Eks kyrka. Deltagaravgift 50 kr.
  • Söndag 22 november Kl 13 - 16 - Jul på Persgården Gå Kulturstigen därefter servering utomhus av korv och bröd, glögg, saft och pepparkakor. Bakluckeloppis. Tomten kommer.

Kyrkgrunden frilagd

Ett flitig grupp bestående av Åke Möller, Jan Rönnholm, Kjell Skogsberg, Sture Hallén och Martin Isaksson har legat på knä och rensat bort allt ogräs mellan stenarna som visar var den gamla kyrkan låg. De fyra vitmålade träpålarna visar hörnen på den första kyrkan. Efteråt fyllde vi på grus mellan stenarna. Nu kan besökarna tydligt se hur stora kyrkorna har varit. Längs med kanten på den gamla kyrkogården står en enkel bänk som är gjord av ett av de utbytta benen från klockstapeln.

alt

alt

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1927
Motiv: 6-33Konfirmation 1927
Personer: 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information