Kommande evenemang:
  • Torsdag 29 oktober Kl 13-15 - Stora Ek Torbjörn Nordberg berättar om restaureringen av parken och byggnaderna samt Eks kyrka. Deltagaravgift 50 kr.
  • Söndag 22 november Kl 13 - 16 - Jul på Persgården Gå Kulturstigen därefter servering utomhus av korv och bröd, glögg, saft och pepparkakor. Bakluckeloppis. Tomten kommer.

Föredrag på Marci Hus

Åke Möller höll föredrag om Mariestad, Leksberg och Ullervad med utgångspunkt i hans nya bok för en fullsatt lokal. Ungefär 70 personer hade hörsammat vår inbjudan. Sedan boksläppet är det många som vill tinga honom till att berätta mera. Detta var hans tionde föredrag. Karströms bokhandel fick sålt många böcker denna kväll och åhörarna lyssnade till alla spännande fakta som Åke lyckats leta reda på om vår tidiga lokalhistoria. Boken är en stor bedrift och måste hädanefter räknas med - inte bara till lokalhistoria - men också till den svenska historieskrivningen.

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1918
Motiv: 10-28Konfirmation 1918
Personer: 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information