Persgården

alt

alt

alt

Här kan Du ladda ner vår folder om Persgården: Persgårdsfolder september 2016

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

I början av 1970-talet fokuserades bygdens intresse på Persgården. Myndigheterna ville flytta den gamla unika lagården, belägen längs bygatan i Karleby, till Västergötlands Museum i Skara. Protesterna var många, men de hjälpte föga och idag finns byggnaden i Skara. Därmed tycktes gårdens historia vara till ända, för mangårdsbyggnaden hade delvis rasat samman och det var en tidsfråga innan svamp och röta skulle sätta en slutpunkt. När planerna att bilda en hembygdsförening började ta form så erbjöds den blivande föreningen att få byggnaden som gåva. Man behövde ju en samlingsplats med centralt läge i verksamhetsområdet och där passade Persgården bra. Man många tvekade ändå inför uppgiften att restaurera den. Idag kan vi glädjas åt att ett antal entusiaster gav sig på den uppgiften.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster.

Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

altaltaltaltalt