Jägarkväll

Rovdjursspåraren Gillis Persson besökte Pergården onsdag den 25 april och berättade om vargar och lodjur i vår närhet. Vi fick en bra inblick i hur svårt det kan vara att tyda och artbestämma spåren. Föredraget kompletterades med en rad fina bilder från viltkameror och spårningsuppdrag. Spännande att höra om hur man kan se vilket rovdjur som varit framme. Mats Karlsson hade ordnat med varma smörgåsar och kaffe. Storstugan var fylld med intresserade åhörare och Gillis svarade på många frågor. Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 2000
Motiv: Klass 2S
Personer: 2 S Övre raden från vänster 1 Lisbet Rosengren, klassföreståndare 2 Fredrik Karlsson 3 Amanda Belsing 4 Linda Tinglöf, 5 Stefan Johansson 6 Anna Löfling 7 Valdemar Borell 8 Niklas Hedberg, 9 Julia Jonsson 10 Marianne WenellMellersta raden från vänster1 Simon Peterson 2 Daniel Sundler 3 Albin Johansson 4 Nathalie Dahl 5 Fredrik Hoff, 6 Carl Dahlén 7 Malin Blom 8 Louise KällgårdNedre raden från vänster1 Pernilla Björnberg 2 Felicia Holmsten 3 Hanna Falk 4 Joel Hjalmarsson 5 Anton Olofsson, 6 Filip Engqvist 7 Ida Nordqvist Frånvarande Oskar Österberg
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information