Mariestads historia

Där var mer än 300 personer som besökte domkyrkan den 5 oktober när Åke Möllers bok släpptes av Carlssons förlag. Boken blev väl mottagen och Karströms bokhandel hade mycket att göra då boken kunde köpas på plats.

alt

Åke Möller berättar om bokens tillkomst och några av resultaten av de många årens forskning.
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1950
Motiv: Klassfoto Ullervads skola Klass 5-6
Personer: Bakre raden fr.v.: Börje Andersson, Göran Lind, Bengt Larsson, Harald Vöraas, Barbro Lindström.Siv Forssander, Barbro Bergström, Gunvor Andersson, Gunnel Larsson, lärare Gerda Karlberg, Göran Lindkvist, lärare Ingemar Karlberg, Kent Qvist, Kjell Andersson, Stig Eklund. Mellersta raden fr.v.: Ulla Karlsson, Ulla Fogelström, Maj Axelsson, Anna-Stina Ernås, Karin Forsberg, Barbro Karlsson,Gun Axelsson Kerstin Johansson, Gunhild Johansson, Gunvor Ekman. Sittande fr.v.: Sten Jernberg, Ake Johansson, ?, Göran Magnusson, Sune Eklund, 0lle Johansson, Rune Svensson, Lennart Skogsberg, Johnny Johansson, John-Ake Larsson.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information