/static/upload//576_Svar2021028.pdf#Kulturstigen - Frågesport - Svar

På Kulturstigen sätter vi upp frågor som Du kan svara på om Du vill. Vid stigens början utanför Persgårdens dörr finns en vit brevlåda till vänster som innehåller lappar och pennor. När Du har gått turen och svarat på frågorna så lägg lappen i den högra vita brevlådan. Glöm inte namn och telefonnummer och lägg gärna tillbaka pennan! De rätta svaren hittar Du här på sidan: Riktiga svar på frågorna och på hembygdsföreningens Facebook sida.

I sommarhalvåret byter vi frågor var fjortonde dag, i vinterhalvåret var tredje-fjärde vecka.

Om Du vill, så kan Du efter tipspromenaden bidraga till föreningens drift genom att antingen Swisha till mobilnummer 0709815220 eller betala in på vårt Plusgiro 638 06 63-2. Märk då med "Kulturstigen". På förhand tack! :-)

QR kod och telefonnummer till Swish

Tidigare frågor

Svar på Tipspromenaden fram till 12. augusti

Svar på Tipspromenaden fram till 3 september

Svar på Tipspromenaden fram till 25 september

Svar på Tipspromenaden fram till 29 oktober

Svar på Tipspromenaden fram till mars 2022