Årsmötet 2020

alt

Flera månader för sent höll vi vårt årsmöte på Persgården i strålande sol och milda vindar. Ett fåtal hade hörsammat vår kallelse i Mariestadstidningen och det var precis som det skulle vara i dessa coronatider. Spridda bord och långt mellan deltagarna. Vi höll en minuts stillhet för att minnas Lars Johansson och Kjell Skogsberg som gick bort under året 2019. Mötet gick snabbt och innehöll inga förslag eller motioner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det förgångna verksamhetsåret efter att ordföranden Truls Wiberg och kassören Helena Billerdahl i korthet redogjort för verksamhet och ekonomi. Berndt Johansson läste upp revisionsberättelsen. Ordföranden hälsade vår nya styrelsemedlem Ninni Stabäck från Hindsberg välkommen. Valberedningens Jan Johnsson redogjorde för vilka som var på val och styrelsen kunde efterföljande konstituera sig. Berndt Johansson meddelade sin avgång från valberedningen och blev tackad för sin insats. Jan Rönnholm mottog en bok från föreningen i anledning av den kommande runda födelsedagen. Ordföraren fick en bukett blommor och allt avslutades med våfflor och kaffe som Eivor Hallén och Maj-Britt Lundstedt samt Sture Hallén serverade.

Foto: Åke Möller

alt

Ninni Stabäck och Jan Johnsson

alt

Jan Rönnholm tar emot födelsdagspresenten med social distancering!

alt

Gunilla Broberg ger ordförande Truls Wiberg blommor som tack för årets arbete.
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1943
Motiv: Klass 5 o 6 V.t 1943
Personer: Klass 5. Viola Johansson, Gudrun Lindgren, Ulla-Britt Ekeroth, Majlis Svensson, Ingvar Gustavsson, Kurt Karlsson (19), Per-Olof Venell, Gudrun Skoog, Asta Sandberg, Majlis Nilsson (9), Lennart Karlen, Lars-Erik Johansson, Henry AnderssonKlass 6. Ulf Svensson, Sven Persson, Anna-Lisa Johansson, Ingegerd Bister, Britta Skoog, Edit Adamsson, Ann-Mari Olsson, Eivor Andersson
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information