Varggropen i Käckestad

Om man lägger vägen förbi den gamla fångstgropen som hembygdsföreningen har restaurerat så kan man nu uppleva en väldigt fin varg som sitter och ylar. Du hittar dit om Du utgår från T-krysset vid Trilleholm och går 275 m söderut på den gamla Skövdevägen "48-an", så står det i höger (västra) vägsidan en liten blå skylt med texten "Fångstgrop 100 m". Följer man stigen så kommer man snart till en liten dunge och där ligger fångstgropen uppe på höjden till höger. Karta

Det är motorsågskonstnären Stefan Karlsson från Tjällmo som har gjort vargen till hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen har tillsammans med frivilliga bidragsgivare finansierat projektet. Vargen som vi kallar "Tasse" är gjord i alm som blivit intjärad. Tittar Du ner i gropen kan Du se Tasse som sitter där nere! Man kan också skanna QR-koden på träskylten med en mobil som har en QR skanner - app. Då får Du höra hur Tasse ylar... På träskylten vid gropen kan man läsa om Tasse och andra vargar: Varg - Tasse i varggropen

alt

Tasse blev impregnerad med bl.a. äkta trätjära innan den sänktes ner i sin varggrop 2018. Han väger 3-400 kilo och är rätt imponerande när man står vid sidan av honom.

alt

Mats Karlsson och Karl Lycken har bidragit med både tjärning, transport och tunga lyft för att Tasse äntligen skulle komma på plats!

alt

Tasse på sin plats. Här kan Du höra Tasse hur han ylar i sin grop!

alt

Motorsågskonstnären Stefan Karlsson i Tjällmo lämnar över vargen till ordföranden Truls Wiberg. För de som vill se mer av Stefan Karlssons konst så finns det här: @skogkonst

Film från när vargen lyfts ner i varggropen:

Där finns också en rostfri skylt med följande text:

Fångstgrop eller varggrop

Fångstgropar användes för att fånga rovdjur, framför allt varg och räv. De anlades på åkerholmar, i hagmark eller i skog, där rovdjuren brukade ha sina stråk. Groparna gjordes ca. 2,5 meter djupa, med sten- eller träklädda väggar. De kunde vara runda eller fyrkantiga, med en bredd av omkring 3 meter och täcktes med grenar och mossa. På en stolpe i mitten placerades en levande höna, en anka eller kanske en katt som lockbete.

Fångstgropar har använts sedan stenåldern, men antalet ökade mycket kraftigt i samband med vargstammens tillväxt i början på 1800-talet. Ofta anlades flera gropar i en rad i anslutning till bybebyggelsen.

År 1827 fällde rovdjuren bara i Skaraborg 120 hästar, 393 kreatur, 2578 får och getter samt 503 svin. Det motsvarar ca. 10 djur om dagen. Följande år dödades 138 respektive 136 vargar i Skaraborg.

I Ullervad finns 11 registrerade fångstgropar kvar, i grannsocknen Leksberg finns 6 stycken.

Fångstgropen i Kjeckestad. 1983 restaurerades fångstgropen av Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening. Den nedrasade stensättningen återställdes då i ursprungligt skick.

Gropen kan ha ingått i ett radsystem. Vid Arvidsgården, omkring 200 meter norrut, finns nämligen lämningar efter ytterligare en grop.

RAA-nummer Ullervad 43:1

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening 2010

Invigningen

Tasse blev under högt ylande, invigd med närvaro av Mariestadstidningens reporter och fotograf samt representanter för hembygdsföreningens styrelse.

alt

Foto: Åke Möller

alt

alt