Sommarutflykten den 21.8

Bussresan till Hedared stavkyrka och Torpa Stenhus

alt

Den 21 augusti åkte 28 deltagare med buss söderut för att tillsammans uppleva några riktigt gamla byggnader. Resan skedde i ett samarbete mellan Mariestads Turism och Ullervad - Leksbergs Hembygdsförening.

alt

Elisabeth Göthberg var vår guide och första stoppet var Hedareds stavkyrka, Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka. Kyrkan tillhör den tidiga typen av kristna träkyrkor med enskeppig långkyrka utan torn och ett smalare kor med rak avslutning, byggd på en enkel stengrund. Kanske var det just så här som kyrkan i Karleby såg ut på sin tid. Vi fick en god bild av det medeltida byggnadssättet och trosföreställningen under ledning av en kunnig guide. Som jämförelse finns i vår egen bygd den i modern tid rekonstruerade Skaga stavkyrka, ursprungligen uppförd av den kristna vikingadottern Skaga. (Jfr. vikingakvinnan Kata och hennes gårdskyrka i Varnhem)

alt

På den vackert belägna Hofsnäs Herrgård fick vi perfekt service och en god lunch. Därefter fortsatte resan till Torpa stenhus, som jämte Glimmingehus i Skåne, är en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Borgen byggdes som en gränsbefästning nära Ätrans dalgång. Det nuvarande mäktiga stenhusets äldsta delar härrör från 1400-talets senare del. Vid 1600-talets början om- och påbyggdes slottet till sin nuvarande storlek, varvid bl. a. trapptornet tillkom. Torpa är släkten Stenbocks främsta stamgods. Härifrån kom Gustav Vasas tredje gemål, Katarina Stenbock. Hon var vid giftermålet sexton år gammal, han femtiosex .. Hon kom att överleva sin make med över sextio år, och blev den trygga gestalten i släkten Vasa, kampen mellan fostersönerna till trots. Idag är Torpa Stenhus en av Västergötlands främsta sevärdheter. På Torpa blev vi mottagna av Pehr Zethelius som är den nuvarande ägaren samt två guider som kunnigt berättade borgens spännande historia.

Ett varmt tack till Blomgrens Trafik och alla som reste med och medverkade till att denna resa blev så trevlig. alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1918
Motiv: 10-28Konfirmation 1918
Personer: 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information