Jägarkväll och måndagsförmiddag

Den 24 april hade vi jägarkväll och nio deltagare hörde om hur man kan förbättra sitt skytte och såg bl.a. hur hjortjakt kan föregå i alperna. En trevlig kväll med smörgåsmat och kaffe och deltagarna kände varandra sedan länge och det blev halvsent innan vi bröt upp.

Till den näst sista arbetsträffen måndag den 29 april, kom det riktigt många deltagare. Som vanligt hade Mats och Karl dukat upp med en internationell frukost med allt från gröt till bacon och ägg. När alla hade blivit belåtna spred vi oss ut och tog hand om örtagården, gräsmattorna, sten- och grensamling, lås och dörrstängare på WC och Lillstugan fick justerat dörrlås och påbörjat reparation av en rutten fönsterkarm. Inne på Persgården flyttades lådor med årsskrifter och städades på vinden. På skolmuseet blev det planterat lavendel utanför och rengjort inomhus. Ett varmt tack till alla som kom och var med! Nästa gång är den 13 maj kl 8.30.

alt

En god frukost ger energi till arbetet!

alt

Sture Hallén och Kjell Skogsberg anlägger nytt gräs efter fibergrävningen
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 2008
Motiv: Klädning av Majstången dagen före.
Personer:
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information