Projekt skanning av årsskrifterna

I våra årsskrifter finns en lång rad artiklar som är av intresse för många. Vi önskar att ställa denna denna del av vår lokalhistoria till rådighet för hemsidans besökare och har därför börjat med att skanna in årsskrifterna. I perioden från hembygdsföreningens start 1975 och ett tiotal år framåt var kvaliteten på trycket inte särskilt bra, vilket tvingar oss att renskriva texten och skanna in bilderna. Kvaliteten på bilderna blir då inte särskilt bra. Med renskriven text så blir den sökbar på Internet till glädje för dem som söker information om personer, gårdar och händelser. Arbetet kommer ta tid och vi vill gärna ha hjälp om någon skulle ha lust - så kontakta oss på mobil 0722 199 288.

Så småningom kommer alla årsskrifter ligga här utom de fem sista årgångarna.

© Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening 1975 - 2017

Årsskrifterna

ULH 1975 - 1

ULH 1983 - 9