Kommande evenemang:
  • Måndag 21 oktober Kl 8.30 - Arbetsdag på Persgården Höststädning ute och inne. Ta gärna med redskap. Städdagen börjar med frukost.
  • Tisdag 22 oktober Kl. 19 - Om Ullervad och Leksberg i Mariestads historia Åke Möller berättar med utgångspunkt från sin nyutkomna bok. Marci hus i Ullervad. Kaffeservering.

Årsmötet 2018

Det blev ett trevligt och välbesökt årsmöte. Där utdelades blommor till flera som utfört stora arbetsinsatser under året. Efter förhandlingarna höll kyrkoherde Jan Wahn ett föredrag om att vara präst på landet i 35 år. Han berättade om händelser, människor och sina många olika uppdrag och hobbys. Avslutningsvis blev där serverat kaffe och semlor och många satt kvar länge i den goda stämningen.

alt Kyrkoherde Jan Wahn överlämnar Ullervads gamla postväska som gåva till ordföranden Truls Wiberg

alt Efter årsmötet och Jan Wahns föredrag fick vi kaffe och semlor.
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1951
Motiv: Körhjälpsdeltagare vid gruskörning till Ekby bygdegård.
Personer:
Fotograf: Nils Pauli

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information