Konfirmationsfoto Utby

Vänsterklicka på bilderna för en större version.

# År Motiv Personer
1901 Konfirmationsfoto. Präst K.J Svaren 1901. Präst K.J Svaren Sittande 5 fr.v Anna Rudbergg
1948 6-5Konfirmation 1948. 1948 6-5 Konfirmation 1948. Stående fr.v Roland Andersson, Gunnar Ljungberg, Ingegerd Ekman, Kerstin Sköld, Britta Svensson, Edit Ruberg, Sten Andersson, Stig Gustavsson, Lennart Levin. Sittande fr.v Ragnar Ernås, Aina Andersson, Ingrid Johansson, Margit Jonsson, Margit Gistavsson, Majlis Svensson, Margit Wadström, Margit Andersson.
1970 6-6Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås 1970 6-6 Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås Stående nr. 6 fr.v Bengt Ekström Utby övriga från Ullervad
1956 9-33Konfirmation 1956 1956 9-33 Konfirmation 1956 Stående fr.v Birgit Persson, Sören Harry Andersson, Olle Fröjd, Arne Johansson, Anita Geronsson Sittande fr.v Birgitta Andersson, AnnMarie Björkdal, Prästen Tage Snäll, Birgit Yngve, Gun-Britt Blom
1968 6-7Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås 1968 6-7 Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås Övre raden nr2 Håkan Callervik, nr3 Per Nordberg, nr7 Åke Läth Mitten raden nr3 Ann-Katrin Larsson, Nr5 Barbro Lilja, nr9 Margaretha Larsson Nedre raden nr6 Gunilla Larsson. Övriga från Ullervad
1960 10-41Konfirmation 1960 1960 10-41 Konfirmation 1960 Stående fr.v Allan Geronsson, Bengt-Inge Johansson, Roland Svensson, Karl Erik Tysk, Ove Ganebäck, Sen Erik Sköld, Bjarne Olsson Sittande fr.v Inga Lill Forsberg, Kersti Hedberg, Karl Fogelkvist, Kerstin Callervik, Kristina Lindahl, Gunvor Edvarsson
1971 6-8Konfirmation 1971 1971 6-8 Konfirmation 1971 Överst. Jan Jonsson, Stig Läth Peter Nilsson, Per-Olof Johansson, Jan Mårtensson. Mitten. Gunnar Benqtsson, Tord Ekström, Anders Forsander, Anette Konrad, Inqela Nyman, Per Skogsberg, Torbjörn Wall, Håkan Knutsson. Nederst. Annika Svensson, Carina Larsson, Marie-Louise Eklind, Prosten Strandqvist, Inger Dahlgren, Margareta Jansson.
1914 3-43Konfirmation 1914 3122 1914 3-43 Konfirmation 1914 Från vänster: nr 1 Elin Läth, nr 3 Hildur Svärd, nr 5 Hanna Andersson Nykvist nr 8 Maja Österberg Arvidsson, nr 9 prästen Jungner, nr 10 Bertil Almen nr 12 Torsten Almen, sittande Svea Andersson
1916 10-29Konfirmation 1916Präst: Jungner 3123 1916 10-29 Konfirmation 1916 Präst: Jungner Längst fram fr v. nr 5 Märta Bergström- Andersson, bakom till höger om henne Karl Fröjd, till höger om Karl Elof Andersson Längst upp till vänster Nanna Ljungberg (Svärd)
1935 10-24Konfirmation 1935 1935 10-24 Konfirmation 1935 Överst. Sven Svensson, Harry Holm Lennart Lövgren, Karl Johansson, Vilke Auqustsson, Holger Sandberg, Sven Svensson, Gösta Jansson, Lennart Lexell, John Johansson. Mitten. Karl Svensson, Ingemar Johansson-Åstebro, Sven Fernström, Dagmar Jonsson, Gundela Johansson, Prästen Hugo Nordner, Karin Ljungberg, Sonja Holmberg, Harry Wilsson, Karl-Erik Ekström, Ingemar Svensson. Nederst. Svea Jonsson, Karin Segerstedt, Helga Lexell, Märta Augustsson,. Ingrid Svensson, Britta Eriksson, Greta Karlsson, Stina Öman, Ebba Breman.
1937 6-38Konfirmation 1937 1937 6-38 Konfirmation 1937 Överst.Valdemar Larsson, August Eriksson, Stig Eriksson, Ingvar Johansson, Herbert Vest, Lennart Johansson-Vågemo, Kurt Svensson, Harry Johansson, Egon Segerstedt. Mitten. Sven Breman Erik Larsson, Per-Erik Gunnarsson, Ingrid Jonsson-Nilsson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson-Andersson, Lennart Johansson, Åke Gunnarsson, Bengt-Olof Beckman. Underst. Eivor Dahlgren, Kerstin Lövgren, Anna-Lisa Johansson, Birgit Hermansson, Gunvor Karlsson-Pettersson, Ingrid Johansson, Tyra Karlsson, Gunvor Ljungberg-Andersson.
1938 6-39Konfirmation 1938. 1938 6-39 Konfirmation 1938. Överst Kurt Johansson, Per-Erik Svensson, Nils Gustavsson, Arvid Sandberg, Lars Gustavsson, Rune Ek, Ragnar Pettersson, Evert. Svensson, Sven-Erik Johansson. Bernt Johansson Sittande. Rut Svensson, Augustsson, Eivor Karlsson, Tyra Ljungberg, Prästen: Ragnar Ernås, Svea Svensson, Sigrid Jonsson, Astrid Wallden, Birgit Nilsson.
1903 3-1Konfirmation 1903 1903 3-1 Konfirmation 1903 Överst Prästen Jungner Stående andra raden nr3 Hilda Svensson, nr4 Hugo Torin
1902 10-26Präst: Jungner 1902 10-26 Präst: Jungner Stående nr1 Karl Karlberg, nr9 Karl Karlsson, nr11 Gottfrid Fredriksson. Sittande nr4 Maja Nilsson, nr6 Hilda Andersson, nr9 Anna Svensson-Johansson.
1900 10-31Konfirmation 1900 1900 10-31 Konfirmation 1900 Överst. nr5 Johanna Sjöström, nr6 Erik Lycken, nr9 Gustav Klint Mitten nr1 Prästen Jungner, nr2 Georg Johansson, nr3 Aron Johansson, nr9 Rydberg Nederst nr9 Hildur Johansson, nr11 Signe Ahl
1906ca 3-41Konfirmation (födda 1893-94) 1906ca 3-41 Konfirmation (födda 1893-94) Stående Prästen Jungner, Gustav Jarl, ?,?, Henrik Johansson, Ester Svensson-Andersson, ?, Karl Johansson, ?, Arvid Andersson Sittande Regina Larsson-Svensson, ?, Ester Wallden-Gustavsson, ?,?,?,?,?, Ingeborg Jonsson
1907 3-2Konfirmation 1907 1907 3-2 Konfirmation 1907 Stående Prästen Sven Fogelqvist, nr3 Gunnar Svensson, nr5 Einar Flink, övriga Erik Torsten Jonsson, Gunnar Johansson Sittande Emma Klint, Charlotta Lycken, Anna Andersson och Anna Svensson
1929 9-2Konfirmation 1929 1929 9-2 Konfirmation 1929 Stående. Josef Geronsson, Bengt Dahlberg, Tore Johansson, Allan Svensson, Gustav Nordlund, Folke Johansson, Erik Wilsson, Lars Nilsson, Arne Karlström, Knut Sandberg Sittande Ingrid Läth, Pia Johansson, Maj Larsson, Kyrkoherde Nordner, Getrud Apell, Lisa Svärd, Astrid Eriksson
1931 10-33Konfirmation 1931 1931 10-33 Konfirmation 1931 Överst Maj Olsson, Svea Johansson, Stina Svärd, Mitten Britta Elversson, Anna-Lisa Lycken, M Larsson, Artur Karlsson, Prästen Hugo Nordner, Set Eriksson, Anna-Lisa Hermansson, Gunborg Augustsson, Valborg Sandberg. Nederst Greta Almem, Lisa Breman, Selma Karlström, Karin Faliström, Asta Karlsson, Britta Dahlberg, Tyra Geronsson, Inga-Maj Ljungström, Herta Jonsson
1927 6-33Konfirmation 1927 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
1936 6-37Konfirmation 1936 1936 6-37 Konfirmation 1936 Stående Harald Gustavsson, Helge Lexell, Lars Johansson, Tage Svärd, Arne Johansson, Karl-Erik Öman, Arne Johansson. Sittande Olof Almen, Dagmar Ruberg, Ingrid Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Svea Svensson, Berta Augustsson, Ove Karlsson
1932 10-25Konfirmation 1932 1932 10-25 Konfirmation 1932 Stående Gunnar Roslund, Nils Jarl, Prästen Hugo Nordner, Nils Pauli, Åke Dalberg. Sittande Rosa Berqström, Svea Johansson, Ingrid Gustavsson, Märta Wilsson, Valborg Hermansson, Inga-Lisa Svensson, Ingrid Almen,
1919 10-30Konfirmander 1919 1919 10-30 Konfirmander 1919 Överst. Helmer Johansson, Karl Karlsson, Sven Svärd, Erik Andersson, Sven Wilsson, Sven Svensson, Evan Karlsson, Bertil Wallen, Erland Flink. Sittande Greta Johansson, Svea Bergström-Andersson, Greta Ljungberg-Sköld, Märta Andersson, Prästen Jungner, Astrid Falk-Andersson, Ester Andersson, Stina Andersson-Dahlgren, Signe Svensson-Andersson
1918 10-28Konfirmation 1918 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
1917 10-27Konfirmation 1917 1917 10-27 Konfirmation 1917 Stående Nils Hermansson, Johan Bergström, Bertil, okänd. Sittande Valfrid Andersson, Ellen Wilsson, Prästen Jungner, Märta Eriksson, Bertil Andersson, Riemersborg.
1943 6-44Konfirmation 1943 1943 6-44 Konfirmation 1943 Överst. Per-Arne Ivarsson, Arvid Andersson, Ingvar Jonsson, Thage Svensson, Sigvard Larsson, Alf Ljungberg, Sven Johansson. Mitten Sture Larsson, Olle Svensson, Svea Johansson, Ann-Marie Hammar, Sonja Johansson, Harald Johansson, Ingvar Larsson. Nederst Ing-Marie Fröjd, Tyra Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Ulla-Britt Almen, Edla Gunnarsson.
1944 6-1Konfirmation 1944 1944 6-1 Konfirmation 1944 Stående Arne Bergqvist, Karl-Gustav Gustavsson, Ingemar Sköld, Ivan Lindholm, Ann-Mari Eriksson, Bengt Arvidsson, Göta Johansson, Rune Svensson, Ingvar Larsson, Hans Pettersson, Lennart Andersson. Sittande Britta Johansson, Gunborg Andersson, Eivor Johansson, Elsa Sten, Prästen Ragnar Ernås, Alva Pettersson, Gunborg Johansson, Isa Holmkvist, Ingrid Gustavsson
1939 6-40Konfirmation 1939 1939 6-40 Konfirmation 1939 Överst Erik Ljungberg, Lars Gustavsson, lngvar Johansson, Karl Karlsson, Lars Johansson. Mitten Joel Segerstedt, Anna Augustsson, AnnaBritta Persson, Gunvor Karlsson, JohnErik Ljungberg, Lars Svensson, Gottfrid Jonsson. Nederst Prästen Ragnar Ernås, Lilly Gustavsson, Stina Augustsson, Aina Rudberg, AnnaLisa Larsson, IngaMaj Almen, Kerstin Larsson
1940 6-41Konfirmation 1940 1940 6-41 Konfirmation 1940 Stående Arne Lövgren, Arne Beckman, Bengt Breman, Arne Alkvist, Lars Johansson, Sven Arvidsson. Sittande Kajsa Hägg, Margit Svensson, Margit Svensson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson, Inga Hägg, Inga-Lill Sköld.
1941 6-42Konfirmation 1941 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1942 6-43Konfirmation 1942 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1943 10-40Konfirmation 1943 1943 10-40 Konfirmation 1943 Stående okänd, Sten-Evert Lövenborg, Rolf Karlberg, Sittande Prästen Sigfrid Mochard, Stina Axelsson, Bengt Gustafsson, Jens Torstenfelt, Gösta Helgosson.
1933 12-26Konfirmation 1933 1933. Stående : Sigurd Johansson, Arne Johansson , Olle Svärd, Prästen Hugo Nordner, Herbert Lövgren, Karl-Erik Karlsson och Gösta Johansson. Sittande. Alice Sandberg, Stina Breman, Karin Svensson, Anna-Lisa Karlsson Anna-Stina Segerstedt, Rut Läth och Maj Gustavsson.
1924 11-40Konfrimation 1924 1924 11-40 Konfrimation 1924 Överst fr.v Nils Johansson, Frigell, ?, Prästen Martin Frigell, ?, Folke Karlsson, ?. Mitten fr.v Tora Bergström, ?, ?, Ingrid Olsson, Greta Svärd,?. Nederst fr.v Eril Tor, Paul Läth.
1910 3-42Konfirmation 1910Konfirmationspräst Ljungner 1910 3-42 Konfirmation 1910 Konfirmationspräst Ljungner Nedersta raden: Märta Yngve, E Larsson, Signe Karlsson, Anna Fält, okänd, Ester Svensson, Anna Johansson, okänd, Elin Andersson, okänd, Elvy Johansson Flink, okänd, okänd, Bergström. Övriga. Från Utby Hjalmar Björk, Oskar Karlsson, Ellen Eklund, Anna-Maria Eklund, Ester Nord, Övriga från Ekby. Gunnar Rode, Johan Andersson, Josef Larsson, Isak Larsson, Henrik Johansson, Karin Lundberg, Ester Larsson, Julia Maria Larsson
1950 9-34Konfirmation 1950 1950 9-34 Konfirmation 1950 Stående Gunborg Johansson, Bengt Andersson, Gertrud Andersson, Ingvar Karlsson, Börje Eriksson, Inga-Britt Andersson, Gunvor Johansson, Olle Ekström, Inger Axelsson. Sittande. Anna-Lisa Svensson, Prästen Tage Snäll, Solveig Andersson.
1947 6-4Konfirmation 1947 1947 6-4 Konfirmation 1947 Stående Bengt Nord, Gun Persson, Ingemar Andersson, Arne Jakobsson, Maj-Lis Ljunqkvist, Rune Andersson, Hans-Olof Johansson Sittande Stina Larsson. Prästen Ragnar Ernås, Kerstin Svensson.
1946 6-3Konfirmation 1946 1946 6-3 Konfirmation 1946 Stående Olle Ljungkvist, Mats Andersson, Ingvar Bäckeman, Maj-Britt Sköld, Olle Levinsson, Gösta Larsson, Stig Larsson. Sittande Ulla-Britt Karlsson, Stina Hägg, Prästen Ragnar Ernås, Gunvor \/allden Ingrid Eriksson.
1954 6-35Konfirmation 1954 1954 6-35 Konfirmation 1954 Översta raden Kjell Ljungovist, Bosse Nykvist, Sture Franzen, Ingvar Fröjd, Sören Lundell, Mellersta raden Gunnar Nordberq, Tyra Levinsson, Prästen Thage Snäll, Barbro Sköld, Lars Nolberger. Nedre raden Ingrid Läth, Vendela Johansson, Kerstin Andersson, Gun Andersson.
1945 6-2Konfirmation 1945 1945 6-2 Konfirmation 1945 Stående. Kurt Svensson, Ivan Persson, Roland Hammar, Lennart Rudberg, Sten Eriksson, Ingrid Vadström, Sven Jonsson, Sune Lundell, Herbert Svensson. Sittande Henry Johansson, Karin Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Märta Arvidsson, Alf Jonsson.
1901 Konfirmationsfoto. Präst K.J Svaren 1901. Präst K.J Svaren Sittande 5 fr.v Anna Rudbergg
1948 6-5Konfirmation 1948. 1948 6-5 Konfirmation 1948. Stående fr.v Roland Andersson, Gunnar Ljungberg, Ingegerd Ekman, Kerstin Sköld, Britta Svensson, Edit Ruberg, Sten Andersson, Stig Gustavsson, Lennart Levin. Sittande fr.v Ragnar Ernås, Aina Andersson, Ingrid Johansson, Margit Jonsson, Margit Gistavsson, Majlis Svensson, Margit Wadström, Margit Andersson.
1970 6-6Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås 1970 6-6 Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås Stående nr. 6 fr.v Bengt Ekström Utby övriga från Ullervad
1956 9-33Konfirmation 1956 1956 9-33 Konfirmation 1956 Stående fr.v Birgit Persson, Sören Harry Andersson, Olle Fröjd, Arne Johansson, Anita Geronsson Sittande fr.v Birgitta Andersson, AnnMarie Björkdal, Prästen Tage Snäll, Birgit Yngve, Gun-Britt Blom
1968 6-7Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås 1968 6-7 Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås Övre raden nr2 Håkan Callervik, nr3 Per Nordberg, nr7 Åke Läth Mitten raden nr3 Ann-Katrin Larsson, Nr5 Barbro Lilja, nr9 Margaretha Larsson Nedre raden nr6 Gunilla Larsson. Övriga från Ullervad
1960 10-41Konfirmation 1960 1960 10-41 Konfirmation 1960 Stående fr.v Allan Geronsson, Bengt-Inge Johansson, Roland Svensson, Karl Erik Tysk, Ove Ganebäck, Sen Erik Sköld, Bjarne Olsson Sittande fr.v Inga Lill Forsberg, Kersti Hedberg, Karl Fogelkvist, Kerstin Callervik, Kristina Lindahl, Gunvor Edvarsson
1971 6-8Konfirmation 1971 1971 6-8 Konfirmation 1971 Överst. Jan Jonsson, Stig Läth Peter Nilsson, Per-Olof Johansson, Jan Mårtensson. Mitten. Gunnar Benqtsson, Tord Ekström, Anders Forsander, Anette Konrad, Inqela Nyman, Per Skogsberg, Torbjörn Wall, Håkan Knutsson. Nederst. Annika Svensson, Carina Larsson, Marie-Louise Eklind, Prosten Strandqvist, Inger Dahlgren, Margareta Jansson.
1914 3-43Konfirmation 1914 3122 1914 3-43 Konfirmation 1914 Från vänster: nr 1 Elin Läth, nr 3 Hildur Svärd, nr 5 Hanna Andersson Nykvist nr 8 Maja Österberg Arvidsson, nr 9 prästen Jungner, nr 10 Bertil Almen nr 12 Torsten Almen, sittande Svea Andersson
1916 10-29Konfirmation 1916Präst: Jungner 3123 1916 10-29 Konfirmation 1916 Präst: Jungner Längst fram fr v. nr 5 Märta Bergström- Andersson, bakom till höger om henne Karl Fröjd, till höger om Karl Elof Andersson Längst upp till vänster Nanna Ljungberg (Svärd)
1935 10-24Konfirmation 1935 1935 10-24 Konfirmation 1935 Överst. Sven Svensson, Harry Holm Lennart Lövgren, Karl Johansson, Vilke Auqustsson, Holger Sandberg, Sven Svensson, Gösta Jansson, Lennart Lexell, John Johansson. Mitten. Karl Svensson, Ingemar Johansson-Åstebro, Sven Fernström, Dagmar Jonsson, Gundela Johansson, Prästen Hugo Nordner, Karin Ljungberg, Sonja Holmberg, Harry Wilsson, Karl-Erik Ekström, Ingemar Svensson. Nederst. Svea Jonsson, Karin Segerstedt, Helga Lexell, Märta Augustsson,. Ingrid Svensson, Britta Eriksson, Greta Karlsson, Stina Öman, Ebba Breman.
1937 6-38Konfirmation 1937 1937 6-38 Konfirmation 1937 Överst.Valdemar Larsson, August Eriksson, Stig Eriksson, Ingvar Johansson, Herbert Vest, Lennart Johansson-Vågemo, Kurt Svensson, Harry Johansson, Egon Segerstedt. Mitten. Sven Breman Erik Larsson, Per-Erik Gunnarsson, Ingrid Jonsson-Nilsson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson-Andersson, Lennart Johansson, Åke Gunnarsson, Bengt-Olof Beckman. Underst. Eivor Dahlgren, Kerstin Lövgren, Anna-Lisa Johansson, Birgit Hermansson, Gunvor Karlsson-Pettersson, Ingrid Johansson, Tyra Karlsson, Gunvor Ljungberg-Andersson.
1938 6-39Konfirmation 1938. 1938 6-39 Konfirmation 1938. Överst Kurt Johansson, Per-Erik Svensson, Nils Gustavsson, Arvid Sandberg, Lars Gustavsson, Rune Ek, Ragnar Pettersson, Evert. Svensson, Sven-Erik Johansson. Bernt Johansson Sittande. Rut Svensson, Augustsson, Eivor Karlsson, Tyra Ljungberg, Prästen: Ragnar Ernås, Svea Svensson, Sigrid Jonsson, Astrid Wallden, Birgit Nilsson.
1903 3-1Konfirmation 1903 1903 3-1 Konfirmation 1903 Överst Prästen Jungner Stående andra raden nr3 Hilda Svensson, nr4 Hugo Torin
1902 10-26Präst: Jungner 1902 10-26 Präst: Jungner Stående nr1 Karl Karlberg, nr9 Karl Karlsson, nr11 Gottfrid Fredriksson. Sittande nr4 Maja Nilsson, nr6 Hilda Andersson, nr9 Anna Svensson-Johansson.
1900 10-31Konfirmation 1900 1900 10-31 Konfirmation 1900 Överst. nr5 Johanna Sjöström, nr6 Erik Lycken, nr9 Gustav Klint Mitten nr1 Prästen Jungner, nr2 Georg Johansson, nr3 Aron Johansson, nr9 Rydberg Nederst nr9 Hildur Johansson, nr11 Signe Ahl
1906ca 3-41Konfirmation (födda 1893-94) 1906ca 3-41 Konfirmation (födda 1893-94) Stående Prästen Jungner, Gustav Jarl, ?,?, Henrik Johansson, Ester Svensson-Andersson, ?, Karl Johansson, ?, Arvid Andersson Sittande Regina Larsson-Svensson, ?, Ester Wallden-Gustavsson, ?,?,?,?,?, Ingeborg Jonsson
1907 3-2Konfirmation 1907 1907 3-2 Konfirmation 1907 Stående Prästen Sven Fogelqvist, nr3 Gunnar Svensson, nr5 Einar Flink, övriga Erik Torsten Jonsson, Gunnar Johansson Sittande Emma Klint, Charlotta Lycken, Anna Andersson och Anna Svensson
1929 9-2Konfirmation 1929 1929 9-2 Konfirmation 1929 Stående. Josef Geronsson, Bengt Dahlberg, Tore Johansson, Allan Svensson, Gustav Nordlund, Folke Johansson, Erik Wilsson, Lars Nilsson, Arne Karlström, Knut Sandberg Sittande Ingrid Läth, Pia Johansson, Maj Larsson, Kyrkoherde Nordner, Getrud Apell, Lisa Svärd, Astrid Eriksson
1931 10-33Konfirmation 1931 1931 10-33 Konfirmation 1931 Överst Maj Olsson, Svea Johansson, Stina Svärd, Mitten Britta Elversson, Anna-Lisa Lycken, M Larsson, Artur Karlsson, Prästen Hugo Nordner, Set Eriksson, Anna-Lisa Hermansson, Gunborg Augustsson, Valborg Sandberg. Nederst Greta Almem, Lisa Breman, Selma Karlström, Karin Faliström, Asta Karlsson, Britta Dahlberg, Tyra Geronsson, Inga-Maj Ljungström, Herta Jonsson
1927 6-33Konfirmation 1927 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
1936 6-37Konfirmation 1936 1936 6-37 Konfirmation 1936 Stående Harald Gustavsson, Helge Lexell, Lars Johansson, Tage Svärd, Arne Johansson, Karl-Erik Öman, Arne Johansson. Sittande Olof Almen, Dagmar Ruberg, Ingrid Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Svea Svensson, Berta Augustsson, Ove Karlsson
1932 10-25Konfirmation 1932 1932 10-25 Konfirmation 1932 Stående Gunnar Roslund, Nils Jarl, Prästen Hugo Nordner, Nils Pauli, Åke Dalberg. Sittande Rosa Berqström, Svea Johansson, Ingrid Gustavsson, Märta Wilsson, Valborg Hermansson, Inga-Lisa Svensson, Ingrid Almen,
1919 10-30Konfirmander 1919 1919 10-30 Konfirmander 1919 Överst. Helmer Johansson, Karl Karlsson, Sven Svärd, Erik Andersson, Sven Wilsson, Sven Svensson, Evan Karlsson, Bertil Wallen, Erland Flink. Sittande Greta Johansson, Svea Bergström-Andersson, Greta Ljungberg-Sköld, Märta Andersson, Prästen Jungner, Astrid Falk-Andersson, Ester Andersson, Stina Andersson-Dahlgren, Signe Svensson-Andersson
1918 10-28Konfirmation 1918 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
1917 10-27Konfirmation 1917 1917 10-27 Konfirmation 1917 Stående Nils Hermansson, Johan Bergström, Bertil, okänd. Sittande Valfrid Andersson, Ellen Wilsson, Prästen Jungner, Märta Eriksson, Bertil Andersson, Riemersborg.
1943 6-44Konfirmation 1943 1943 6-44 Konfirmation 1943 Överst. Per-Arne Ivarsson, Arvid Andersson, Ingvar Jonsson, Thage Svensson, Sigvard Larsson, Alf Ljungberg, Sven Johansson. Mitten Sture Larsson, Olle Svensson, Svea Johansson, Ann-Marie Hammar, Sonja Johansson, Harald Johansson, Ingvar Larsson. Nederst Ing-Marie Fröjd, Tyra Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Ulla-Britt Almen, Edla Gunnarsson.
1944 6-1Konfirmation 1944 1944 6-1 Konfirmation 1944 Stående Arne Bergqvist, Karl-Gustav Gustavsson, Ingemar Sköld, Ivan Lindholm, Ann-Mari Eriksson, Bengt Arvidsson, Göta Johansson, Rune Svensson, Ingvar Larsson, Hans Pettersson, Lennart Andersson. Sittande Britta Johansson, Gunborg Andersson, Eivor Johansson, Elsa Sten, Prästen Ragnar Ernås, Alva Pettersson, Gunborg Johansson, Isa Holmkvist, Ingrid Gustavsson
1939 6-40Konfirmation 1939 1939 6-40 Konfirmation 1939 Överst Erik Ljungberg, Lars Gustavsson, lngvar Johansson, Karl Karlsson, Lars Johansson. Mitten Joel Segerstedt, Anna Augustsson, AnnaBritta Persson, Gunvor Karlsson, JohnErik Ljungberg, Lars Svensson, Gottfrid Jonsson. Nederst Prästen Ragnar Ernås, Lilly Gustavsson, Stina Augustsson, Aina Rudberg, AnnaLisa Larsson, IngaMaj Almen, Kerstin Larsson
1940 6-41Konfirmation 1940 1940 6-41 Konfirmation 1940 Stående Arne Lövgren, Arne Beckman, Bengt Breman, Arne Alkvist, Lars Johansson, Sven Arvidsson. Sittande Kajsa Hägg, Margit Svensson, Margit Svensson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson, Inga Hägg, Inga-Lill Sköld.
1941 6-42Konfirmation 1941 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1942 6-43Konfirmation 1942 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1943 10-40Konfirmation 1943 1943 10-40 Konfirmation 1943 Stående okänd, Sten-Evert Lövenborg, Rolf Karlberg, Sittande Prästen Sigfrid Mochard, Stina Axelsson, Bengt Gustafsson, Jens Torstenfelt, Gösta Helgosson.
1933 12-26Konfirmation 1933 1933. Stående : Sigurd Johansson, Arne Johansson , Olle Svärd, Prästen Hugo Nordner, Herbert Lövgren, Karl-Erik Karlsson och Gösta Johansson. Sittande. Alice Sandberg, Stina Breman, Karin Svensson, Anna-Lisa Karlsson Anna-Stina Segerstedt, Rut Läth och Maj Gustavsson.
1924 11-40Konfrimation 1924 1924 11-40 Konfrimation 1924 Överst fr.v Nils Johansson, Frigell, ?, Prästen Martin Frigell, ?, Folke Karlsson, ?. Mitten fr.v Tora Bergström, ?, ?, Ingrid Olsson, Greta Svärd,?. Nederst fr.v Eril Tor, Paul Läth.
1910 3-42Konfirmation 1910Konfirmationspräst Ljungner 1910 3-42 Konfirmation 1910 Konfirmationspräst Ljungner Nedersta raden: Märta Yngve, E Larsson, Signe Karlsson, Anna Fält, okänd, Ester Svensson, Anna Johansson, okänd, Elin Andersson, okänd, Elvy Johansson Flink, okänd, okänd, Bergström. Övriga. Från Utby Hjalmar Björk, Oskar Karlsson, Ellen Eklund, Anna-Maria Eklund, Ester Nord, Övriga från Ekby. Gunnar Rode, Johan Andersson, Josef Larsson, Isak Larsson, Henrik Johansson, Karin Lundberg, Ester Larsson, Julia Maria Larsson
1950 9-34Konfirmation 1950 1950 9-34 Konfirmation 1950 Stående Gunborg Johansson, Bengt Andersson, Gertrud Andersson, Ingvar Karlsson, Börje Eriksson, Inga-Britt Andersson, Gunvor Johansson, Olle Ekström, Inger Axelsson. Sittande. Anna-Lisa Svensson, Prästen Tage Snäll, Solveig Andersson.
1947 6-4Konfirmation 1947 1947 6-4 Konfirmation 1947 Stående Bengt Nord, Gun Persson, Ingemar Andersson, Arne Jakobsson, Maj-Lis Ljunqkvist, Rune Andersson, Hans-Olof Johansson Sittande Stina Larsson. Prästen Ragnar Ernås, Kerstin Svensson.
1946 6-3Konfirmation 1946 1946 6-3 Konfirmation 1946 Stående Olle Ljungkvist, Mats Andersson, Ingvar Bäckeman, Maj-Britt Sköld, Olle Levinsson, Gösta Larsson, Stig Larsson. Sittande Ulla-Britt Karlsson, Stina Hägg, Prästen Ragnar Ernås, Gunvor \/allden Ingrid Eriksson.
1954 6-35Konfirmation 1954 1954 6-35 Konfirmation 1954 Översta raden Kjell Ljungovist, Bosse Nykvist, Sture Franzen, Ingvar Fröjd, Sören Lundell, Mellersta raden Gunnar Nordberq, Tyra Levinsson, Prästen Thage Snäll, Barbro Sköld, Lars Nolberger. Nedre raden Ingrid Läth, Vendela Johansson, Kerstin Andersson, Gun Andersson.
1945 6-2Konfirmation 1945 1945 6-2 Konfirmation 1945 Stående. Kurt Svensson, Ivan Persson, Roland Hammar, Lennart Rudberg, Sten Eriksson, Ingrid Vadström, Sven Jonsson, Sune Lundell, Herbert Svensson. Sittande Henry Johansson, Karin Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Märta Arvidsson, Alf Jonsson.
1901 Konfirmationsfoto. Präst K.J Svaren 1901. Präst K.J Svaren Sittande 5 fr.v Anna Rudbergg
1948 6-5Konfirmation 1948. 1948 6-5 Konfirmation 1948. Stående fr.v Roland Andersson, Gunnar Ljungberg, Ingegerd Ekman, Kerstin Sköld, Britta Svensson, Edit Ruberg, Sten Andersson, Stig Gustavsson, Lennart Levin. Sittande fr.v Ragnar Ernås, Aina Andersson, Ingrid Johansson, Margit Jonsson, Margit Gistavsson, Majlis Svensson, Margit Wadström, Margit Andersson.
1970 6-6Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås 1970 6-6 Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås Stående nr. 6 fr.v Bengt Ekström Utby övriga från Ullervad
1956 9-33Konfirmation 1956 1956 9-33 Konfirmation 1956 Stående fr.v Birgit Persson, Sören Harry Andersson, Olle Fröjd, Arne Johansson, Anita Geronsson Sittande fr.v Birgitta Andersson, AnnMarie Björkdal, Prästen Tage Snäll, Birgit Yngve, Gun-Britt Blom
1968 6-7Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås 1968 6-7 Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås Övre raden nr2 Håkan Callervik, nr3 Per Nordberg, nr7 Åke Läth Mitten raden nr3 Ann-Katrin Larsson, Nr5 Barbro Lilja, nr9 Margaretha Larsson Nedre raden nr6 Gunilla Larsson. Övriga från Ullervad
1960 10-41Konfirmation 1960 1960 10-41 Konfirmation 1960 Stående fr.v Allan Geronsson, Bengt-Inge Johansson, Roland Svensson, Karl Erik Tysk, Ove Ganebäck, Sen Erik Sköld, Bjarne Olsson Sittande fr.v Inga Lill Forsberg, Kersti Hedberg, Karl Fogelkvist, Kerstin Callervik, Kristina Lindahl, Gunvor Edvarsson
1971 6-8Konfirmation 1971 1971 6-8 Konfirmation 1971 Överst. Jan Jonsson, Stig Läth Peter Nilsson, Per-Olof Johansson, Jan Mårtensson. Mitten. Gunnar Benqtsson, Tord Ekström, Anders Forsander, Anette Konrad, Inqela Nyman, Per Skogsberg, Torbjörn Wall, Håkan Knutsson. Nederst. Annika Svensson, Carina Larsson, Marie-Louise Eklind, Prosten Strandqvist, Inger Dahlgren, Margareta Jansson.
1914 3-43Konfirmation 1914 3122 1914 3-43 Konfirmation 1914 Från vänster: nr 1 Elin Läth, nr 3 Hildur Svärd, nr 5 Hanna Andersson Nykvist nr 8 Maja Österberg Arvidsson, nr 9 prästen Jungner, nr 10 Bertil Almen nr 12 Torsten Almen, sittande Svea Andersson
1916 10-29Konfirmation 1916Präst: Jungner 3123 1916 10-29 Konfirmation 1916 Präst: Jungner Längst fram fr v. nr 5 Märta Bergström- Andersson, bakom till höger om henne Karl Fröjd, till höger om Karl Elof Andersson Längst upp till vänster Nanna Ljungberg (Svärd)
1935 10-24Konfirmation 1935 1935 10-24 Konfirmation 1935 Överst. Sven Svensson, Harry Holm Lennart Lövgren, Karl Johansson, Vilke Auqustsson, Holger Sandberg, Sven Svensson, Gösta Jansson, Lennart Lexell, John Johansson. Mitten. Karl Svensson, Ingemar Johansson-Åstebro, Sven Fernström, Dagmar Jonsson, Gundela Johansson, Prästen Hugo Nordner, Karin Ljungberg, Sonja Holmberg, Harry Wilsson, Karl-Erik Ekström, Ingemar Svensson. Nederst. Svea Jonsson, Karin Segerstedt, Helga Lexell, Märta Augustsson,. Ingrid Svensson, Britta Eriksson, Greta Karlsson, Stina Öman, Ebba Breman.
1937 6-38Konfirmation 1937 1937 6-38 Konfirmation 1937 Överst.Valdemar Larsson, August Eriksson, Stig Eriksson, Ingvar Johansson, Herbert Vest, Lennart Johansson-Vågemo, Kurt Svensson, Harry Johansson, Egon Segerstedt. Mitten. Sven Breman Erik Larsson, Per-Erik Gunnarsson, Ingrid Jonsson-Nilsson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson-Andersson, Lennart Johansson, Åke Gunnarsson, Bengt-Olof Beckman. Underst. Eivor Dahlgren, Kerstin Lövgren, Anna-Lisa Johansson, Birgit Hermansson, Gunvor Karlsson-Pettersson, Ingrid Johansson, Tyra Karlsson, Gunvor Ljungberg-Andersson.
1938 6-39Konfirmation 1938. 1938 6-39 Konfirmation 1938. Överst Kurt Johansson, Per-Erik Svensson, Nils Gustavsson, Arvid Sandberg, Lars Gustavsson, Rune Ek, Ragnar Pettersson, Evert. Svensson, Sven-Erik Johansson. Bernt Johansson Sittande. Rut Svensson, Augustsson, Eivor Karlsson, Tyra Ljungberg, Prästen: Ragnar Ernås, Svea Svensson, Sigrid Jonsson, Astrid Wallden, Birgit Nilsson.
1903 3-1Konfirmation 1903 1903 3-1 Konfirmation 1903 Överst Prästen Jungner Stående andra raden nr3 Hilda Svensson, nr4 Hugo Torin
1902 10-26Präst: Jungner 1902 10-26 Präst: Jungner Stående nr1 Karl Karlberg, nr9 Karl Karlsson, nr11 Gottfrid Fredriksson. Sittande nr4 Maja Nilsson, nr6 Hilda Andersson, nr9 Anna Svensson-Johansson.
1900 10-31Konfirmation 1900 1900 10-31 Konfirmation 1900 Överst. nr5 Johanna Sjöström, nr6 Erik Lycken, nr9 Gustav Klint Mitten nr1 Prästen Jungner, nr2 Georg Johansson, nr3 Aron Johansson, nr9 Rydberg Nederst nr9 Hildur Johansson, nr11 Signe Ahl
1906ca 3-41Konfirmation (födda 1893-94) 1906ca 3-41 Konfirmation (födda 1893-94) Stående Prästen Jungner, Gustav Jarl, ?,?, Henrik Johansson, Ester Svensson-Andersson, ?, Karl Johansson, ?, Arvid Andersson Sittande Regina Larsson-Svensson, ?, Ester Wallden-Gustavsson, ?,?,?,?,?, Ingeborg Jonsson
1907 3-2Konfirmation 1907 1907 3-2 Konfirmation 1907 Stående Prästen Sven Fogelqvist, nr3 Gunnar Svensson, nr5 Einar Flink, övriga Erik Torsten Jonsson, Gunnar Johansson Sittande Emma Klint, Charlotta Lycken, Anna Andersson och Anna Svensson
1929 9-2Konfirmation 1929 1929 9-2 Konfirmation 1929 Stående. Josef Geronsson, Bengt Dahlberg, Tore Johansson, Allan Svensson, Gustav Nordlund, Folke Johansson, Erik Wilsson, Lars Nilsson, Arne Karlström, Knut Sandberg Sittande Ingrid Läth, Pia Johansson, Maj Larsson, Kyrkoherde Nordner, Getrud Apell, Lisa Svärd, Astrid Eriksson
1931 10-33Konfirmation 1931 1931 10-33 Konfirmation 1931 Överst Maj Olsson, Svea Johansson, Stina Svärd, Mitten Britta Elversson, Anna-Lisa Lycken, M Larsson, Artur Karlsson, Prästen Hugo Nordner, Set Eriksson, Anna-Lisa Hermansson, Gunborg Augustsson, Valborg Sandberg. Nederst Greta Almem, Lisa Breman, Selma Karlström, Karin Faliström, Asta Karlsson, Britta Dahlberg, Tyra Geronsson, Inga-Maj Ljungström, Herta Jonsson
1927 6-33Konfirmation 1927 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
1936 6-37Konfirmation 1936 1936 6-37 Konfirmation 1936 Stående Harald Gustavsson, Helge Lexell, Lars Johansson, Tage Svärd, Arne Johansson, Karl-Erik Öman, Arne Johansson. Sittande Olof Almen, Dagmar Ruberg, Ingrid Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Svea Svensson, Berta Augustsson, Ove Karlsson
1932 10-25Konfirmation 1932 1932 10-25 Konfirmation 1932 Stående Gunnar Roslund, Nils Jarl, Prästen Hugo Nordner, Nils Pauli, Åke Dalberg. Sittande Rosa Berqström, Svea Johansson, Ingrid Gustavsson, Märta Wilsson, Valborg Hermansson, Inga-Lisa Svensson, Ingrid Almen,
1919 10-30Konfirmander 1919 1919 10-30 Konfirmander 1919 Överst. Helmer Johansson, Karl Karlsson, Sven Svärd, Erik Andersson, Sven Wilsson, Sven Svensson, Evan Karlsson, Bertil Wallen, Erland Flink. Sittande Greta Johansson, Svea Bergström-Andersson, Greta Ljungberg-Sköld, Märta Andersson, Prästen Jungner, Astrid Falk-Andersson, Ester Andersson, Stina Andersson-Dahlgren, Signe Svensson-Andersson
1918 10-28Konfirmation 1918 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
1917 10-27Konfirmation 1917 1917 10-27 Konfirmation 1917 Stående Nils Hermansson, Johan Bergström, Bertil, okänd. Sittande Valfrid Andersson, Ellen Wilsson, Prästen Jungner, Märta Eriksson, Bertil Andersson, Riemersborg.
1943 6-44Konfirmation 1943 1943 6-44 Konfirmation 1943 Överst. Per-Arne Ivarsson, Arvid Andersson, Ingvar Jonsson, Thage Svensson, Sigvard Larsson, Alf Ljungberg, Sven Johansson. Mitten Sture Larsson, Olle Svensson, Svea Johansson, Ann-Marie Hammar, Sonja Johansson, Harald Johansson, Ingvar Larsson. Nederst Ing-Marie Fröjd, Tyra Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Ulla-Britt Almen, Edla Gunnarsson.
1944 6-1Konfirmation 1944 1944 6-1 Konfirmation 1944 Stående Arne Bergqvist, Karl-Gustav Gustavsson, Ingemar Sköld, Ivan Lindholm, Ann-Mari Eriksson, Bengt Arvidsson, Göta Johansson, Rune Svensson, Ingvar Larsson, Hans Pettersson, Lennart Andersson. Sittande Britta Johansson, Gunborg Andersson, Eivor Johansson, Elsa Sten, Prästen Ragnar Ernås, Alva Pettersson, Gunborg Johansson, Isa Holmkvist, Ingrid Gustavsson
1939 6-40Konfirmation 1939 1939 6-40 Konfirmation 1939 Överst Erik Ljungberg, Lars Gustavsson, lngvar Johansson, Karl Karlsson, Lars Johansson. Mitten Joel Segerstedt, Anna Augustsson, AnnaBritta Persson, Gunvor Karlsson, JohnErik Ljungberg, Lars Svensson, Gottfrid Jonsson. Nederst Prästen Ragnar Ernås, Lilly Gustavsson, Stina Augustsson, Aina Rudberg, AnnaLisa Larsson, IngaMaj Almen, Kerstin Larsson
1940 6-41Konfirmation 1940 1940 6-41 Konfirmation 1940 Stående Arne Lövgren, Arne Beckman, Bengt Breman, Arne Alkvist, Lars Johansson, Sven Arvidsson. Sittande Kajsa Hägg, Margit Svensson, Margit Svensson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson, Inga Hägg, Inga-Lill Sköld.
1941 6-42Konfirmation 1941 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1942 6-43Konfirmation 1942 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1943 10-40Konfirmation 1943 1943 10-40 Konfirmation 1943 Stående okänd, Sten-Evert Lövenborg, Rolf Karlberg, Sittande Prästen Sigfrid Mochard, Stina Axelsson, Bengt Gustafsson, Jens Torstenfelt, Gösta Helgosson.
1933 12-26Konfirmation 1933 1933. Stående : Sigurd Johansson, Arne Johansson , Olle Svärd, Prästen Hugo Nordner, Herbert Lövgren, Karl-Erik Karlsson och Gösta Johansson. Sittande. Alice Sandberg, Stina Breman, Karin Svensson, Anna-Lisa Karlsson Anna-Stina Segerstedt, Rut Läth och Maj Gustavsson.
1924 11-40Konfrimation 1924 1924 11-40 Konfrimation 1924 Överst fr.v Nils Johansson, Frigell, ?, Prästen Martin Frigell, ?, Folke Karlsson, ?. Mitten fr.v Tora Bergström, ?, ?, Ingrid Olsson, Greta Svärd,?. Nederst fr.v Eril Tor, Paul Läth.
1910 3-42Konfirmation 1910Konfirmationspräst Ljungner 1910 3-42 Konfirmation 1910 Konfirmationspräst Ljungner Nedersta raden: Märta Yngve, E Larsson, Signe Karlsson, Anna Fält, okänd, Ester Svensson, Anna Johansson, okänd, Elin Andersson, okänd, Elvy Johansson Flink, okänd, okänd, Bergström. Övriga. Från Utby Hjalmar Björk, Oskar Karlsson, Ellen Eklund, Anna-Maria Eklund, Ester Nord, Övriga från Ekby. Gunnar Rode, Johan Andersson, Josef Larsson, Isak Larsson, Henrik Johansson, Karin Lundberg, Ester Larsson, Julia Maria Larsson
1950 9-34Konfirmation 1950 1950 9-34 Konfirmation 1950 Stående Gunborg Johansson, Bengt Andersson, Gertrud Andersson, Ingvar Karlsson, Börje Eriksson, Inga-Britt Andersson, Gunvor Johansson, Olle Ekström, Inger Axelsson. Sittande. Anna-Lisa Svensson, Prästen Tage Snäll, Solveig Andersson.
1947 6-4Konfirmation 1947 1947 6-4 Konfirmation 1947 Stående Bengt Nord, Gun Persson, Ingemar Andersson, Arne Jakobsson, Maj-Lis Ljunqkvist, Rune Andersson, Hans-Olof Johansson Sittande Stina Larsson. Prästen Ragnar Ernås, Kerstin Svensson.
1946 6-3Konfirmation 1946 1946 6-3 Konfirmation 1946 Stående Olle Ljungkvist, Mats Andersson, Ingvar Bäckeman, Maj-Britt Sköld, Olle Levinsson, Gösta Larsson, Stig Larsson. Sittande Ulla-Britt Karlsson, Stina Hägg, Prästen Ragnar Ernås, Gunvor \/allden Ingrid Eriksson.
1954 6-35Konfirmation 1954 1954 6-35 Konfirmation 1954 Översta raden Kjell Ljungovist, Bosse Nykvist, Sture Franzen, Ingvar Fröjd, Sören Lundell, Mellersta raden Gunnar Nordberq, Tyra Levinsson, Prästen Thage Snäll, Barbro Sköld, Lars Nolberger. Nedre raden Ingrid Läth, Vendela Johansson, Kerstin Andersson, Gun Andersson.
1945 6-2Konfirmation 1945 1945 6-2 Konfirmation 1945 Stående. Kurt Svensson, Ivan Persson, Roland Hammar, Lennart Rudberg, Sten Eriksson, Ingrid Vadström, Sven Jonsson, Sune Lundell, Herbert Svensson. Sittande Henry Johansson, Karin Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Märta Arvidsson, Alf Jonsson.
1933 Konfirmander 1933 De manliga konfirmanderna 1933 i Utby. Fr.v . Sigurd Johansson, Olle Svärd, Karl-Erik Karlsson, Arne Johansson, Herbert Lövgren och Gösta Johansson.
1918 Konfirmander 1918
1901 Konfirmationsfoto. Präst K.J Svaren 1901. Präst K.J Svaren Sittande 5 fr.v Anna Rudbergg
1948 6-5Konfirmation 1948. 1948 6-5 Konfirmation 1948. Stående fr.v Roland Andersson, Gunnar Ljungberg, Ingegerd Ekman, Kerstin Sköld, Britta Svensson, Edit Ruberg, Sten Andersson, Stig Gustavsson, Lennart Levin. Sittande fr.v Ragnar Ernås, Aina Andersson, Ingrid Johansson, Margit Jonsson, Margit Gistavsson, Majlis Svensson, Margit Wadström, Margit Andersson.
1970 6-6Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås 1970 6-6 Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås Stående nr. 6 fr.v Bengt Ekström Utby övriga från Ullervad
1956 9-33Konfirmation 1956 1956 9-33 Konfirmation 1956 Stående fr.v Birgit Persson, Sören Harry Andersson, Olle Fröjd, Arne Johansson, Anita Geronsson Sittande fr.v Birgitta Andersson, AnnMarie Björkdal, Prästen Tage Snäll, Birgit Yngve, Gun-Britt Blom
1968 6-7Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås 1968 6-7 Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås Övre raden nr2 Håkan Callervik, nr3 Per Nordberg, nr7 Åke Läth Mitten raden nr3 Ann-Katrin Larsson, Nr5 Barbro Lilja, nr9 Margaretha Larsson Nedre raden nr6 Gunilla Larsson. Övriga från Ullervad
1960 10-41Konfirmation 1960 1960 10-41 Konfirmation 1960 Stående fr.v Allan Geronsson, Bengt-Inge Johansson, Roland Svensson, Karl Erik Tysk, Ove Ganebäck, Sen Erik Sköld, Bjarne Olsson Sittande fr.v Inga Lill Forsberg, Kersti Hedberg, Karl Fogelkvist, Kerstin Callervik, Kristina Lindahl, Gunvor Edvarsson
1971 6-8Konfirmation 1971 1971 6-8 Konfirmation 1971 Överst. Jan Jonsson, Stig Läth Peter Nilsson, Per-Olof Johansson, Jan Mårtensson. Mitten. Gunnar Benqtsson, Tord Ekström, Anders Forsander, Anette Konrad, Inqela Nyman, Per Skogsberg, Torbjörn Wall, Håkan Knutsson. Nederst. Annika Svensson, Carina Larsson, Marie-Louise Eklind, Prosten Strandqvist, Inger Dahlgren, Margareta Jansson.
1914 3-43Konfirmation 1914 3122 1914 3-43 Konfirmation 1914 Från vänster: nr 1 Elin Läth, nr 3 Hildur Svärd, nr 5 Hanna Andersson Nykvist nr 8 Maja Österberg Arvidsson, nr 9 prästen Jungner, nr 10 Bertil Almen nr 12 Torsten Almen, sittande Svea Andersson
1916 10-29Konfirmation 1916Präst: Jungner 3123 1916 10-29 Konfirmation 1916 Präst: Jungner Längst fram fr v. nr 5 Märta Bergström- Andersson, bakom till höger om henne Karl Fröjd, till höger om Karl Elof Andersson Längst upp till vänster Nanna Ljungberg (Svärd)
1935 10-24Konfirmation 1935 1935 10-24 Konfirmation 1935 Överst. Sven Svensson, Harry Holm Lennart Lövgren, Karl Johansson, Vilke Auqustsson, Holger Sandberg, Sven Svensson, Gösta Jansson, Lennart Lexell, John Johansson. Mitten. Karl Svensson, Ingemar Johansson-Åstebro, Sven Fernström, Dagmar Jonsson, Gundela Johansson, Prästen Hugo Nordner, Karin Ljungberg, Sonja Holmberg, Harry Wilsson, Karl-Erik Ekström, Ingemar Svensson. Nederst. Svea Jonsson, Karin Segerstedt, Helga Lexell, Märta Augustsson,. Ingrid Svensson, Britta Eriksson, Greta Karlsson, Stina Öman, Ebba Breman.
1937 6-38Konfirmation 1937 1937 6-38 Konfirmation 1937 Överst.Valdemar Larsson, August Eriksson, Stig Eriksson, Ingvar Johansson, Herbert Vest, Lennart Johansson-Vågemo, Kurt Svensson, Harry Johansson, Egon Segerstedt. Mitten. Sven Breman Erik Larsson, Per-Erik Gunnarsson, Ingrid Jonsson-Nilsson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson-Andersson, Lennart Johansson, Åke Gunnarsson, Bengt-Olof Beckman. Underst. Eivor Dahlgren, Kerstin Lövgren, Anna-Lisa Johansson, Birgit Hermansson, Gunvor Karlsson-Pettersson, Ingrid Johansson, Tyra Karlsson, Gunvor Ljungberg-Andersson.
1938 6-39Konfirmation 1938. 1938 6-39 Konfirmation 1938. Överst Kurt Johansson, Per-Erik Svensson, Nils Gustavsson, Arvid Sandberg, Lars Gustavsson, Rune Ek, Ragnar Pettersson, Evert. Svensson, Sven-Erik Johansson. Bernt Johansson Sittande. Rut Svensson, Augustsson, Eivor Karlsson, Tyra Ljungberg, Prästen: Ragnar Ernås, Svea Svensson, Sigrid Jonsson, Astrid Wallden, Birgit Nilsson.
1903 3-1Konfirmation 1903 1903 3-1 Konfirmation 1903 Överst Prästen Jungner Stående andra raden nr3 Hilda Svensson, nr4 Hugo Torin
1902 10-26Präst: Jungner 1902 10-26 Präst: Jungner Stående nr1 Karl Karlberg, nr9 Karl Karlsson, nr11 Gottfrid Fredriksson. Sittande nr4 Maja Nilsson, nr6 Hilda Andersson, nr9 Anna Svensson-Johansson.
1900 10-31Konfirmation 1900 1900 10-31 Konfirmation 1900 Överst. nr5 Johanna Sjöström, nr6 Erik Lycken, nr9 Gustav Klint Mitten nr1 Prästen Jungner, nr2 Georg Johansson, nr3 Aron Johansson, nr9 Rydberg Nederst nr9 Hildur Johansson, nr11 Signe Ahl
1906ca 3-41Konfirmation (födda 1893-94) 1906ca 3-41 Konfirmation (födda 1893-94) Stående Prästen Jungner, Gustav Jarl, ?,?, Henrik Johansson, Ester Svensson-Andersson, ?, Karl Johansson, ?, Arvid Andersson Sittande Regina Larsson-Svensson, ?, Ester Wallden-Gustavsson, ?,?,?,?,?, Ingeborg Jonsson
1907 3-2Konfirmation 1907 1907 3-2 Konfirmation 1907 Stående Prästen Sven Fogelqvist, nr3 Gunnar Svensson, nr5 Einar Flink, övriga Erik Torsten Jonsson, Gunnar Johansson Sittande Emma Klint, Charlotta Lycken, Anna Andersson och Anna Svensson
1929 9-2Konfirmation 1929 1929 9-2 Konfirmation 1929 Stående. Josef Geronsson, Bengt Dahlberg, Tore Johansson, Allan Svensson, Gustav Nordlund, Folke Johansson, Erik Wilsson, Lars Nilsson, Arne Karlström, Knut Sandberg Sittande Ingrid Läth, Pia Johansson, Maj Larsson, Kyrkoherde Nordner, Getrud Apell, Lisa Svärd, Astrid Eriksson
1931 10-33Konfirmation 1931 1931 10-33 Konfirmation 1931 Överst Maj Olsson, Svea Johansson, Stina Svärd, Mitten Britta Elversson, Anna-Lisa Lycken, M Larsson, Artur Karlsson, Prästen Hugo Nordner, Set Eriksson, Anna-Lisa Hermansson, Gunborg Augustsson, Valborg Sandberg. Nederst Greta Almem, Lisa Breman, Selma Karlström, Karin Faliström, Asta Karlsson, Britta Dahlberg, Tyra Geronsson, Inga-Maj Ljungström, Herta Jonsson
1927 6-33Konfirmation 1927 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
1936 6-37Konfirmation 1936 1936 6-37 Konfirmation 1936 Stående Harald Gustavsson, Helge Lexell, Lars Johansson, Tage Svärd, Arne Johansson, Karl-Erik Öman, Arne Johansson. Sittande Olof Almen, Dagmar Ruberg, Ingrid Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Svea Svensson, Berta Augustsson, Ove Karlsson
1932 10-25Konfirmation 1932 1932 10-25 Konfirmation 1932 Stående Gunnar Roslund, Nils Jarl, Prästen Hugo Nordner, Nils Pauli, Åke Dalberg. Sittande Rosa Berqström, Svea Johansson, Ingrid Gustavsson, Märta Wilsson, Valborg Hermansson, Inga-Lisa Svensson, Ingrid Almen,
1919 10-30Konfirmander 1919 1919 10-30 Konfirmander 1919 Överst. Helmer Johansson, Karl Karlsson, Sven Svärd, Erik Andersson, Sven Wilsson, Sven Svensson, Evan Karlsson, Bertil Wallen, Erland Flink. Sittande Greta Johansson, Svea Bergström-Andersson, Greta Ljungberg-Sköld, Märta Andersson, Prästen Jungner, Astrid Falk-Andersson, Ester Andersson, Stina Andersson-Dahlgren, Signe Svensson-Andersson
1918 10-28Konfirmation 1918 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
1917 10-27Konfirmation 1917 1917 10-27 Konfirmation 1917 Stående Nils Hermansson, Johan Bergström, Bertil, okänd. Sittande Valfrid Andersson, Ellen Wilsson, Prästen Jungner, Märta Eriksson, Bertil Andersson, Riemersborg.
1943 6-44Konfirmation 1943 1943 6-44 Konfirmation 1943 Överst. Per-Arne Ivarsson, Arvid Andersson, Ingvar Jonsson, Thage Svensson, Sigvard Larsson, Alf Ljungberg, Sven Johansson. Mitten Sture Larsson, Olle Svensson, Svea Johansson, Ann-Marie Hammar, Sonja Johansson, Harald Johansson, Ingvar Larsson. Nederst Ing-Marie Fröjd, Tyra Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Ulla-Britt Almen, Edla Gunnarsson.
1944 6-1Konfirmation 1944 1944 6-1 Konfirmation 1944 Stående Arne Bergqvist, Karl-Gustav Gustavsson, Ingemar Sköld, Ivan Lindholm, Ann-Mari Eriksson, Bengt Arvidsson, Göta Johansson, Rune Svensson, Ingvar Larsson, Hans Pettersson, Lennart Andersson. Sittande Britta Johansson, Gunborg Andersson, Eivor Johansson, Elsa Sten, Prästen Ragnar Ernås, Alva Pettersson, Gunborg Johansson, Isa Holmkvist, Ingrid Gustavsson
1939 6-40Konfirmation 1939 1939 6-40 Konfirmation 1939 Överst Erik Ljungberg, Lars Gustavsson, lngvar Johansson, Karl Karlsson, Lars Johansson. Mitten Joel Segerstedt, Anna Augustsson, AnnaBritta Persson, Gunvor Karlsson, JohnErik Ljungberg, Lars Svensson, Gottfrid Jonsson. Nederst Prästen Ragnar Ernås, Lilly Gustavsson, Stina Augustsson, Aina Rudberg, AnnaLisa Larsson, IngaMaj Almen, Kerstin Larsson
1940 6-41Konfirmation 1940 1940 6-41 Konfirmation 1940 Stående Arne Lövgren, Arne Beckman, Bengt Breman, Arne Alkvist, Lars Johansson, Sven Arvidsson. Sittande Kajsa Hägg, Margit Svensson, Margit Svensson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson, Inga Hägg, Inga-Lill Sköld.
1941 6-42Konfirmation 1941 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1942 6-43Konfirmation 1942 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1943 10-40Konfirmation 1943 1943 10-40 Konfirmation 1943 Stående okänd, Sten-Evert Lövenborg, Rolf Karlberg, Sittande Prästen Sigfrid Mochard, Stina Axelsson, Bengt Gustafsson, Jens Torstenfelt, Gösta Helgosson.
1933 12-26Konfirmation 1933 1933. Stående : Sigurd Johansson, Arne Johansson , Olle Svärd, Prästen Hugo Nordner, Herbert Lövgren, Karl-Erik Karlsson och Gösta Johansson. Sittande. Alice Sandberg, Stina Breman, Karin Svensson, Anna-Lisa Karlsson Anna-Stina Segerstedt, Rut Läth och Maj Gustavsson.
1924 11-40Konfrimation 1924 1924 11-40 Konfrimation 1924 Överst fr.v Nils Johansson, Frigell, ?, Prästen Martin Frigell, ?, Folke Karlsson, ?. Mitten fr.v Tora Bergström, ?, ?, Ingrid Olsson, Greta Svärd,?. Nederst fr.v Eril Tor, Paul Läth.
1910 3-42Konfirmation 1910Konfirmationspräst Ljungner 1910 3-42 Konfirmation 1910 Konfirmationspräst Ljungner Nedersta raden: Märta Yngve, E Larsson, Signe Karlsson, Anna Fält, okänd, Ester Svensson, Anna Johansson, okänd, Elin Andersson, okänd, Elvy Johansson Flink, okänd, okänd, Bergström. Övriga. Från Utby Hjalmar Björk, Oskar Karlsson, Ellen Eklund, Anna-Maria Eklund, Ester Nord, Övriga från Ekby. Gunnar Rode, Johan Andersson, Josef Larsson, Isak Larsson, Henrik Johansson, Karin Lundberg, Ester Larsson, Julia Maria Larsson
1950 9-34Konfirmation 1950 1950 9-34 Konfirmation 1950 Stående Gunborg Johansson, Bengt Andersson, Gertrud Andersson, Ingvar Karlsson, Börje Eriksson, Inga-Britt Andersson, Gunvor Johansson, Olle Ekström, Inger Axelsson. Sittande. Anna-Lisa Svensson, Prästen Tage Snäll, Solveig Andersson.
1947 6-4Konfirmation 1947 1947 6-4 Konfirmation 1947 Stående Bengt Nord, Gun Persson, Ingemar Andersson, Arne Jakobsson, Maj-Lis Ljunqkvist, Rune Andersson, Hans-Olof Johansson Sittande Stina Larsson. Prästen Ragnar Ernås, Kerstin Svensson.
1946 6-3Konfirmation 1946 1946 6-3 Konfirmation 1946 Stående Olle Ljungkvist, Mats Andersson, Ingvar Bäckeman, Maj-Britt Sköld, Olle Levinsson, Gösta Larsson, Stig Larsson. Sittande Ulla-Britt Karlsson, Stina Hägg, Prästen Ragnar Ernås, Gunvor \/allden Ingrid Eriksson.
1954 6-35Konfirmation 1954 1954 6-35 Konfirmation 1954 Översta raden Kjell Ljungovist, Bosse Nykvist, Sture Franzen, Ingvar Fröjd, Sören Lundell, Mellersta raden Gunnar Nordberq, Tyra Levinsson, Prästen Thage Snäll, Barbro Sköld, Lars Nolberger. Nedre raden Ingrid Läth, Vendela Johansson, Kerstin Andersson, Gun Andersson.
1945 6-2Konfirmation 1945 1945 6-2 Konfirmation 1945 Stående. Kurt Svensson, Ivan Persson, Roland Hammar, Lennart Rudberg, Sten Eriksson, Ingrid Vadström, Sven Jonsson, Sune Lundell, Herbert Svensson. Sittande Henry Johansson, Karin Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Märta Arvidsson, Alf Jonsson.
1901 Konfirmationsfoto. Präst K.J Svaren 1901. Präst K.J Svaren Sittande 5 fr.v Anna Rudbergg
1948 6-5Konfirmation 1948. 1948 6-5 Konfirmation 1948. Stående fr.v Roland Andersson, Gunnar Ljungberg, Ingegerd Ekman, Kerstin Sköld, Britta Svensson, Edit Ruberg, Sten Andersson, Stig Gustavsson, Lennart Levin. Sittande fr.v Ragnar Ernås, Aina Andersson, Ingrid Johansson, Margit Jonsson, Margit Gistavsson, Majlis Svensson, Margit Wadström, Margit Andersson.
1970 6-6Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås 1970 6-6 Konfirmation 1970, präst Ragnar Ernås Stående nr. 6 fr.v Bengt Ekström Utby övriga från Ullervad
1956 9-33Konfirmation 1956 1956 9-33 Konfirmation 1956 Stående fr.v Birgit Persson, Sören Harry Andersson, Olle Fröjd, Arne Johansson, Anita Geronsson Sittande fr.v Birgitta Andersson, AnnMarie Björkdal, Prästen Tage Snäll, Birgit Yngve, Gun-Britt Blom
1968 6-7Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås 1968 6-7 Konfirmation 1968 Präst Ragnar Ernås Övre raden nr2 Håkan Callervik, nr3 Per Nordberg, nr7 Åke Läth Mitten raden nr3 Ann-Katrin Larsson, Nr5 Barbro Lilja, nr9 Margaretha Larsson Nedre raden nr6 Gunilla Larsson. Övriga från Ullervad
1960 10-41Konfirmation 1960 1960 10-41 Konfirmation 1960 Stående fr.v Allan Geronsson, Bengt-Inge Johansson, Roland Svensson, Karl Erik Tysk, Ove Ganebäck, Sen Erik Sköld, Bjarne Olsson Sittande fr.v Inga Lill Forsberg, Kersti Hedberg, Karl Fogelkvist, Kerstin Callervik, Kristina Lindahl, Gunvor Edvarsson
1971 6-8Konfirmation 1971 1971 6-8 Konfirmation 1971 Överst. Jan Jonsson, Stig Läth Peter Nilsson, Per-Olof Johansson, Jan Mårtensson. Mitten. Gunnar Benqtsson, Tord Ekström, Anders Forsander, Anette Konrad, Inqela Nyman, Per Skogsberg, Torbjörn Wall, Håkan Knutsson. Nederst. Annika Svensson, Carina Larsson, Marie-Louise Eklind, Prosten Strandqvist, Inger Dahlgren, Margareta Jansson.
1914 3-43Konfirmation 1914 3122 1914 3-43 Konfirmation 1914 Från vänster: nr 1 Elin Läth, nr 3 Hildur Svärd, nr 5 Hanna Andersson Nykvist nr 8 Maja Österberg Arvidsson, nr 9 prästen Jungner, nr 10 Bertil Almen nr 12 Torsten Almen, sittande Svea Andersson
1916 10-29Konfirmation 1916Präst: Jungner 3123 1916 10-29 Konfirmation 1916 Präst: Jungner Längst fram fr v. nr 5 Märta Bergström- Andersson, bakom till höger om henne Karl Fröjd, till höger om Karl Elof Andersson Längst upp till vänster Nanna Ljungberg (Svärd)
1935 10-24Konfirmation 1935 1935 10-24 Konfirmation 1935 Överst. Sven Svensson, Harry Holm Lennart Lövgren, Karl Johansson, Vilke Auqustsson, Holger Sandberg, Sven Svensson, Gösta Jansson, Lennart Lexell, John Johansson. Mitten. Karl Svensson, Ingemar Johansson-Åstebro, Sven Fernström, Dagmar Jonsson, Gundela Johansson, Prästen Hugo Nordner, Karin Ljungberg, Sonja Holmberg, Harry Wilsson, Karl-Erik Ekström, Ingemar Svensson. Nederst. Svea Jonsson, Karin Segerstedt, Helga Lexell, Märta Augustsson,. Ingrid Svensson, Britta Eriksson, Greta Karlsson, Stina Öman, Ebba Breman.
1937 6-38Konfirmation 1937 1937 6-38 Konfirmation 1937 Överst.Valdemar Larsson, August Eriksson, Stig Eriksson, Ingvar Johansson, Herbert Vest, Lennart Johansson-Vågemo, Kurt Svensson, Harry Johansson, Egon Segerstedt. Mitten. Sven Breman Erik Larsson, Per-Erik Gunnarsson, Ingrid Jonsson-Nilsson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson-Andersson, Lennart Johansson, Åke Gunnarsson, Bengt-Olof Beckman. Underst. Eivor Dahlgren, Kerstin Lövgren, Anna-Lisa Johansson, Birgit Hermansson, Gunvor Karlsson-Pettersson, Ingrid Johansson, Tyra Karlsson, Gunvor Ljungberg-Andersson.
1938 6-39Konfirmation 1938. 1938 6-39 Konfirmation 1938. Överst Kurt Johansson, Per-Erik Svensson, Nils Gustavsson, Arvid Sandberg, Lars Gustavsson, Rune Ek, Ragnar Pettersson, Evert. Svensson, Sven-Erik Johansson. Bernt Johansson Sittande. Rut Svensson, Augustsson, Eivor Karlsson, Tyra Ljungberg, Prästen: Ragnar Ernås, Svea Svensson, Sigrid Jonsson, Astrid Wallden, Birgit Nilsson.
1903 3-1Konfirmation 1903 1903 3-1 Konfirmation 1903 Överst Prästen Jungner Stående andra raden nr3 Hilda Svensson, nr4 Hugo Torin
1902 10-26Präst: Jungner 1902 10-26 Präst: Jungner Stående nr1 Karl Karlberg, nr9 Karl Karlsson, nr11 Gottfrid Fredriksson. Sittande nr4 Maja Nilsson, nr6 Hilda Andersson, nr9 Anna Svensson-Johansson.
1900 10-31Konfirmation 1900 1900 10-31 Konfirmation 1900 Överst. nr5 Johanna Sjöström, nr6 Erik Lycken, nr9 Gustav Klint Mitten nr1 Prästen Jungner, nr2 Georg Johansson, nr3 Aron Johansson, nr9 Rydberg Nederst nr9 Hildur Johansson, nr11 Signe Ahl
1906ca 3-41Konfirmation (födda 1893-94) 1906ca 3-41 Konfirmation (födda 1893-94) Stående Prästen Jungner, Gustav Jarl, ?,?, Henrik Johansson, Ester Svensson-Andersson, ?, Karl Johansson, ?, Arvid Andersson Sittande Regina Larsson-Svensson, ?, Ester Wallden-Gustavsson, ?,?,?,?,?, Ingeborg Jonsson
1907 3-2Konfirmation 1907 1907 3-2 Konfirmation 1907 Stående Prästen Sven Fogelqvist, nr3 Gunnar Svensson, nr5 Einar Flink, övriga Erik Torsten Jonsson, Gunnar Johansson Sittande Emma Klint, Charlotta Lycken, Anna Andersson och Anna Svensson
1929 9-2Konfirmation 1929 1929 9-2 Konfirmation 1929 Stående. Josef Geronsson, Bengt Dahlberg, Tore Johansson, Allan Svensson, Gustav Nordlund, Folke Johansson, Erik Wilsson, Lars Nilsson, Arne Karlström, Knut Sandberg Sittande Ingrid Läth, Pia Johansson, Maj Larsson, Kyrkoherde Nordner, Getrud Apell, Lisa Svärd, Astrid Eriksson
1931 10-33Konfirmation 1931 1931 10-33 Konfirmation 1931 Överst Maj Olsson, Svea Johansson, Stina Svärd, Mitten Britta Elversson, Anna-Lisa Lycken, M Larsson, Artur Karlsson, Prästen Hugo Nordner, Set Eriksson, Anna-Lisa Hermansson, Gunborg Augustsson, Valborg Sandberg. Nederst Greta Almem, Lisa Breman, Selma Karlström, Karin Faliström, Asta Karlsson, Britta Dahlberg, Tyra Geronsson, Inga-Maj Ljungström, Herta Jonsson
1927 6-33Konfirmation 1927 1927 6-33 Konfirmation 1927 Stående John Johansson, Karl Forsbom, Klas Jansson Arne Elversson, Ingrid Johansson, Folke Larsson, Artur Nyman, Rikard Fröjd, Erik Karlsson Sittande Hilda Sandberg, Edit Johansson, Gerda Karlsson, Elsa Hermansson, Prästen Hugo Nordner, Heifrid Svensson, Lilly Fahlström, Ingrid Svärd, Sigrid Andersson.
1936 6-37Konfirmation 1936 1936 6-37 Konfirmation 1936 Stående Harald Gustavsson, Helge Lexell, Lars Johansson, Tage Svärd, Arne Johansson, Karl-Erik Öman, Arne Johansson. Sittande Olof Almen, Dagmar Ruberg, Ingrid Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Svea Svensson, Berta Augustsson, Ove Karlsson
1932 10-25Konfirmation 1932 1932 10-25 Konfirmation 1932 Stående Gunnar Roslund, Nils Jarl, Prästen Hugo Nordner, Nils Pauli, Åke Dalberg. Sittande Rosa Berqström, Svea Johansson, Ingrid Gustavsson, Märta Wilsson, Valborg Hermansson, Inga-Lisa Svensson, Ingrid Almen,
1919 10-30Konfirmander 1919 1919 10-30 Konfirmander 1919 Överst. Helmer Johansson, Karl Karlsson, Sven Svärd, Erik Andersson, Sven Wilsson, Sven Svensson, Evan Karlsson, Bertil Wallen, Erland Flink. Sittande Greta Johansson, Svea Bergström-Andersson, Greta Ljungberg-Sköld, Märta Andersson, Prästen Jungner, Astrid Falk-Andersson, Ester Andersson, Stina Andersson-Dahlgren, Signe Svensson-Andersson
1918 10-28Konfirmation 1918 1918 10-28 Konfirmation 1918 Stående nr 1 Karl Andersson, nr 5 Martin Jansson, nr 6 Nils Napoleon Nilsson, nr7 Efraim Andersson. Sittande nr 1 Greta Jarl-Hammar, nr 4 Prästen Jungner.
1917 10-27Konfirmation 1917 1917 10-27 Konfirmation 1917 Stående Nils Hermansson, Johan Bergström, Bertil, okänd. Sittande Valfrid Andersson, Ellen Wilsson, Prästen Jungner, Märta Eriksson, Bertil Andersson, Riemersborg.
1943 6-44Konfirmation 1943 1943 6-44 Konfirmation 1943 Överst. Per-Arne Ivarsson, Arvid Andersson, Ingvar Jonsson, Thage Svensson, Sigvard Larsson, Alf Ljungberg, Sven Johansson. Mitten Sture Larsson, Olle Svensson, Svea Johansson, Ann-Marie Hammar, Sonja Johansson, Harald Johansson, Ingvar Larsson. Nederst Ing-Marie Fröjd, Tyra Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Ulla-Britt Almen, Edla Gunnarsson.
1944 6-1Konfirmation 1944 1944 6-1 Konfirmation 1944 Stående Arne Bergqvist, Karl-Gustav Gustavsson, Ingemar Sköld, Ivan Lindholm, Ann-Mari Eriksson, Bengt Arvidsson, Göta Johansson, Rune Svensson, Ingvar Larsson, Hans Pettersson, Lennart Andersson. Sittande Britta Johansson, Gunborg Andersson, Eivor Johansson, Elsa Sten, Prästen Ragnar Ernås, Alva Pettersson, Gunborg Johansson, Isa Holmkvist, Ingrid Gustavsson
1939 6-40Konfirmation 1939 1939 6-40 Konfirmation 1939 Överst Erik Ljungberg, Lars Gustavsson, lngvar Johansson, Karl Karlsson, Lars Johansson. Mitten Joel Segerstedt, Anna Augustsson, AnnaBritta Persson, Gunvor Karlsson, JohnErik Ljungberg, Lars Svensson, Gottfrid Jonsson. Nederst Prästen Ragnar Ernås, Lilly Gustavsson, Stina Augustsson, Aina Rudberg, AnnaLisa Larsson, IngaMaj Almen, Kerstin Larsson
1940 6-41Konfirmation 1940 1940 6-41 Konfirmation 1940 Stående Arne Lövgren, Arne Beckman, Bengt Breman, Arne Alkvist, Lars Johansson, Sven Arvidsson. Sittande Kajsa Hägg, Margit Svensson, Margit Svensson, Prästen Ragnar Ernås, Margit Johansson, Inga Hägg, Inga-Lill Sköld.
1941 6-42Konfirmation 1941 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1942 6-43Konfirmation 1942 1941 6-42 Konfirmation 1941 Stående Karl-Erik Johansson, Gustav Hammar, Bengt Rodrick, Sigrid Augustsson, Börje Sköld, Ingegerd Johansson, Berit Blank, Edit Andersson, Lennart Dahlen, Olle Jonsson. Sittande Ture Gustavsson, Stig Andersson, Ingvar Andersson, Gunborg Larsson, prästen Ragnar Ernås, Ragnhild Svensson, John Lövgren, Arne Svensson.
1943 10-40Konfirmation 1943 1943 10-40 Konfirmation 1943 Stående okänd, Sten-Evert Lövenborg, Rolf Karlberg, Sittande Prästen Sigfrid Mochard, Stina Axelsson, Bengt Gustafsson, Jens Torstenfelt, Gösta Helgosson.
1933 12-26Konfirmation 1933 1933. Stående : Sigurd Johansson, Arne Johansson , Olle Svärd, Prästen Hugo Nordner, Herbert Lövgren, Karl-Erik Karlsson och Gösta Johansson. Sittande. Alice Sandberg, Stina Breman, Karin Svensson, Anna-Lisa Karlsson Anna-Stina Segerstedt, Rut Läth och Maj Gustavsson.
1924 11-40Konfrimation 1924 1924 11-40 Konfrimation 1924 Överst fr.v Nils Johansson, Frigell, ?, Prästen Martin Frigell, ?, Folke Karlsson, ?. Mitten fr.v Tora Bergström, ?, ?, Ingrid Olsson, Greta Svärd,?. Nederst fr.v Eril Tor, Paul Läth.
1910 3-42Konfirmation 1910Konfirmationspräst Ljungner 1910 3-42 Konfirmation 1910 Konfirmationspräst Ljungner Nedersta raden: Märta Yngve, E Larsson, Signe Karlsson, Anna Fält, okänd, Ester Svensson, Anna Johansson, okänd, Elin Andersson, okänd, Elvy Johansson Flink, okänd, okänd, Bergström. Övriga. Från Utby Hjalmar Björk, Oskar Karlsson, Ellen Eklund, Anna-Maria Eklund, Ester Nord, Övriga från Ekby. Gunnar Rode, Johan Andersson, Josef Larsson, Isak Larsson, Henrik Johansson, Karin Lundberg, Ester Larsson, Julia Maria Larsson
1950 9-34Konfirmation 1950 1950 9-34 Konfirmation 1950 Stående Gunborg Johansson, Bengt Andersson, Gertrud Andersson, Ingvar Karlsson, Börje Eriksson, Inga-Britt Andersson, Gunvor Johansson, Olle Ekström, Inger Axelsson. Sittande. Anna-Lisa Svensson, Prästen Tage Snäll, Solveig Andersson.
1947 6-4Konfirmation 1947 1947 6-4 Konfirmation 1947 Stående Bengt Nord, Gun Persson, Ingemar Andersson, Arne Jakobsson, Maj-Lis Ljunqkvist, Rune Andersson, Hans-Olof Johansson Sittande Stina Larsson. Prästen Ragnar Ernås, Kerstin Svensson.
1946 6-3Konfirmation 1946 1946 6-3 Konfirmation 1946 Stående Olle Ljungkvist, Mats Andersson, Ingvar Bäckeman, Maj-Britt Sköld, Olle Levinsson, Gösta Larsson, Stig Larsson. Sittande Ulla-Britt Karlsson, Stina Hägg, Prästen Ragnar Ernås, Gunvor \/allden Ingrid Eriksson.
1954 6-35Konfirmation 1954 1954 6-35 Konfirmation 1954 Översta raden Kjell Ljungovist, Bosse Nykvist, Sture Franzen, Ingvar Fröjd, Sören Lundell, Mellersta raden Gunnar Nordberq, Tyra Levinsson, Prästen Thage Snäll, Barbro Sköld, Lars Nolberger. Nedre raden Ingrid Läth, Vendela Johansson, Kerstin Andersson, Gun Andersson.
1945 6-2Konfirmation 1945 1945 6-2 Konfirmation 1945 Stående. Kurt Svensson, Ivan Persson, Roland Hammar, Lennart Rudberg, Sten Eriksson, Ingrid Vadström, Sven Jonsson, Sune Lundell, Herbert Svensson. Sittande Henry Johansson, Karin Johansson, Prästen Ragnar Ernås, Märta Arvidsson, Alf Jonsson.
1933 Konfirmander 1933 Lovisa Jonsdotter Gustaf Lidéns .style1 { border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right: 1px solid #C0C0C0; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom: 1px solid #C0C0C0; } .style2 { border-left: 1px solid #C0C0C0; border-top: 1px solid #C0C0C0; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; } De manliga konfirmanderna 1933 i Utby. Fr.v . Sigurd Johansson, Olle Svärd, Karl-Erik Karlsson, Arne Johansson, Herbert Lövgren och Gösta Johansson.
1918 Konfirmander 1918 7009 Konfirmation i Utby 1918. Konfirmationspräst K.J. Svarén från Leksberg Stående nr 2 fr.v. Sven Larsson.