Skolor klassfoto m.m - Ullervad

Vänsterklicka på bilderna för en större version.

# År Motiv Personer
1934-35 Klass 3-4 1934-35 Stående fr.v Gunnar Svensson, Edit Thoresen, Ebba Toresen, Gunnar Jansson, Ingvar Birgersson, Margit Bengtsson, Ingvar ErikssonMellanraden fr.v Ingrid Larsson, Linnea Yngve, Doris Johansson, Märta Andersson, Lärarinnan Ester Andersson, Urd Hallen, Ingrid LindqvistSittande fr.v Kerstin Arvidsson, Astrid Andersson, Alice Gustavsson, Lärarinnans dotter Elsie, Gunvor Eklund, Bengt Hallen, Ingvar Larsson, Sven-Axel Bobeck, Åke Hallen Olov Johansson
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto Lärare Grerhard Stenemar Ö. raden fr. vänster: Margareta Andersson, Marianne Knutsson (Stridhfors), Eva Bouveng (Bellinder), Maj Karlsson (Kroon), Anita Nyman (Johansson), Lärare Grerhard Stenemar, Anita Lundström (Olausson), Inga-Lill Johansson (Persson), Kristina Hallén, Birgitta Hallén (Ahlin), Gun-Marie Johansson (Josefsson)U. raden fr.vänster: Håkan Johansson, Claes-Inge Andersson, Lars Forsberg, Conny Frisk, Bengt-Åke Gustavsson, Billy Lindström, Tommy Udén, Ingvar Andersson, Klas-Göran Johansson, Bosse Johansson
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto Ö. raden fr. vänster:Ingvar Andersson, Tommy Udén, Gert Lennartsson, Claes-Inge Andersson, Bengt-Åke Gustavsson, Billy Lindström, Bosse Johansson, Lars Forsberg, Håkan Johansson, Klas-Göran Johansson, Lärare: Gerhard Stenemar U. raden fr. vänster: Marianne Knutsson (Stridhfors), Eva Bouveng ( Bellinder), Anita Nyman (Johansson), Anita Lundström (Olausson), Margareta Andersson, Birgitta Nordberg (Knutsson), Birgitta Hallén (Ahlin), Kristina Hallén, Inga-Lill Johansson (Persson), Gun-Marie Johansson (Josefsson)
Klassfoto
Klassfoto
1959 Klassfoto från Ullervads skola 1959 (1960?) klass 4 Bakre raden fr.v.: Maj (Evy?) Danielsson, BrittAndersson, gift Holmberg, Gun Skogsberg, AnnBritt Ganebäck, Bjarne Lindvall, Lena Johansson, Kerstin Berngtsson, Bodil Lindström, lärarinnan Barbro Eriksson, Ulla-Britt (AnnMarie?) Gunnarsson. Mellanraden fr.v.: Kjell Skogsberg, Per-Gunnar Larsson, Leif Karlsson (Johansson ?), Håkan Samuelsson, Leif Karlsson (Bobeck ? Monika (Christina?)Uden, Monika Nyman,gift Jernberg, Evy (Maj?)Danielsson. Sittande fr.v.: Per-Gunnar Pettersson, Ingemar Samuelsson, Ulf Bäckman, Kenneth Bergström, Kjell-Åke Karlsson, Roland Johansson, Lars Persson, Jan-Erik Johansson, Bengt Knutsson.
1958 Klassfoto från Ullervads skola 1958, klass 3 - 4 Bakre raden fr.v.: Jan Bertilsson, Per-Gunnar Larsson (Granath?), Kristina Kampe, gift Andersson, UllaBritt (Ann Marie?) Gunnarsson, Gunilla Johansson, Lena Johansson, lärarinnan Barbro Eriksson, Klas Samuelsson, Kent Hallen, Göran Karlqvist, Mellanraden fr.v.: Bengt Knutsson, Leif Wallin, Håkan Samuelsson, Kenneth Bergström, Ulf Bäckman, Bengt Jonsson Riggmyr, Kjell Skogsberg, Leif..Johansson Sittande fr.v.: Marianne Johansson, Britt-Marie Lindström, Britta Jonsson, gift Simonsson (eller Astrid Pettersson?), Maj Danielsson, Monika (Christina?) Uden, Evy Danielsson, Kerstin Bengtsson, MonikaPersson (eller Kerstin Nilsson?).
Klassfoto
1956 Ullervads folkskola 1956. Elever födda 1946 Övre raden fr.v.: Ann Bergström, gift Johansson, Britt Danielsson, Gunnel Gustavsson, Ingrid Pettersson, Birgitta Lindström, Läraren Klas-Erik Klasson, Stig-Göran Johansson, Jan Gustavsson, Karl-Axel Gustav-sson, Conny Dahlgren. Mellanraden fr.v.: Gun-Britt Larsson, Inger , Ingegerd Holmgren, Birgitta Andersson, Eba Bertilsson,gift Ödmar, Maj-Britt Larsson,gift Biel. Främre raden fr.v.: Jonas Jonsson, Lennart Stark, Bengt Knutsson, Jan Bergström, Henry Johansson
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto Ö. raden fr. vänster:Ingvar Andersson, Tommy Udén, Gert Lennartsson, Claes-Inge Andersson, Bengt-Åke Gustavsson, Billy Lindström, Bosse Johansson, Lars Forsberg, Håkan Johansson, Klas-Göran Johansson, Lärare: Gerhard Stenemar U. raden fr. vänster: Marianne Knutsson (Stridhfors), Eva Bouveng ( Bellinder), Anita Nyman (Johansson), Anita Lundström (Olausson), Margareta Andersson, Birgitta Nordberg (Knutsson), Birgitta Hallén (Ahlin), Kristina Hallén, Inga-Lill Johansson (Persson), Gun-Marie Johansson (Josefsson)
Klassfoto
1960 Tidavads skola med elever från Ullervad, Tidavad och LåstadKlass 6 1960 Bakre rad. fr.v. Okänd, okänd, Stig Pettersson Odensåker, Bo Olsson Ekby, Lärarinnan Rut Gustavsson gift Nilsson, okänd, Lennart Persson Ekby.Sittande fr.v. Kent Olsson Ek, Lisbeth Björkdahl Utby, okänd, Kent Olsson Ekby.
1960 Skolfoto från Tidavad 1960, klass 3 Bakre raden fr.v.: Jan-Ove Fröberg, Låstad, Ulf Björkdahl, Utby, Sören Ågren, Ekby, Sune Svantesson, Ekby, Anders Sjöberg, Tidavad, Gerhard Lilliestierna, Ek, Kjell Johansson, Utby, SvenOve Johansson, Utby, läraren Allan Mellegård, Ekby. Mellersta raden fr.v. Jepsson, Ek, Maj Persson,Ekby, Inger Klahr, Ullervad, okänd, Envall, Skalkarike, okändHarriet Dahl-Karlsson, Odensåker, Else-Marie Johansson, Odensåker, Inga-Lill Landquist, Tidavad, okänd, Peter Samuelsson, Tidavad. Sittande fr.v. okänd, Agneta Johansson, Tidavad, okänd, Eliasson, Låstad, Ann-Britt Johansson (Håkansson) Tidavad, Margareta Johansson Utby.
1960 Tidavads skola med elever från Ullervad, Tidavad och Låstad
1960 Tidavads skola med elever från Ullervad, Tidavad och Låstad Klass. 5-6 1960 Övre rad..fr.v. Lennart Gustavsson, Jan Olof Berglund, Börje Svanteson, Jonny Envall, Stig Johansson, Thord Berg, Jan Klahr, Sven-Åke Samuelsson, Douglas Gustavsson, Inge Dahl, Håkan Svensson.Mellersta rad. Fr.v. Kjell Hermansson, Göran Andersson, Rolf Berg, Per Thorold, Eva Hasselroth, ?, Harriet Berglund, RosMarie Andersson, Stina Rydberg, Gull-Marie Elmstrand, Ulla-Britt Alfredsson.Sittande fr.v. Marianne Wilsson, ?, Birgit Andersson, Irene Rosell, ?, Lena Olsson.
1960 Tidavads skola med elever från Ullervad, Tidavad och LåstadKlass 1 Sittande fr.v. Ulla Engqvist, Odensåker, ?, Karin Jonsson, Odensåker Ulla Andersson-Sändsjö, Odensåker.Stående längst till höger. Kerstin Klahr Ek. övriga okända.
Skolklass 1.Sven Vilsson, 2.Ingvar Johansson, 3.Doris Karlsson, 4.Märta Johansson, 5.Viola Viik, 6.Folke Stormvall, 7.Maj-Britt Lindqvist, 8.Evert Lindqvist, 9,Ann-Britt Jernberg, 10.Stina Axelsson, 11.Gun Klein, Lärarinna Anna Frantzich
1921 Skolfoto från Ullervad 1921 Lärare Gerda och Ingemar Karlberg. Bland eleverna igenkänns stående från vänster nummer sju Hagar Johansson (urmakarns dotter) nummer åtta Sven Jonsson, nummer tolv Karin Bergström,gift Klein, därefter Gerd Kampe, Erik Andersson, senare smed och längst ut Sven "Jocke" Johansson, Kottholmen.
Lärarinna Gerda Larsson Lärarinna Gerda Larsson
Klass 5-6 Övre raden fr.v Birgitta Andersson, Astrid Pettersson, Sonja Dalgren, Gudrun Svensson, Margareta Jansson, Laila Svensson, Gunilla Pettersson, Britt-Marie Bergström, Lars-Göran Gustavsson, Conny Dalgren, Olle Larsson Lärare Klas-Erik KlassonMittraden fr.v Lennart Stark, Lennart Hammar, Ove Ganebäck, Kent Knutsson, Anders Skogsberg, Brynolf Lindström, Kurt knutsson, Sten Stenemar, Sture Johansson, Börje Danielsson, Anders ForsbergFrämre raden fr.v Emelie Bouveng, Ninni Johansson, Okänd, Eva Bertilsson, Ann-Marie Johansson, Lisbeth Blom, Maj-Britt Larsson, Inger Johansson, Inga-Maj Larsson
1937 Småskolan, i tillbyggnaden på baksidan bodde lärarinnan Anna Fransisch. T.v. låg de tre dassen, ett för pojkar ett för flickor och ett för lärarinnan. Skolbyggnaden är numera bostad. Fr.v. Maj-Britt Lindkvist, Stina axelsson gift Larsson, Gunborg Larsson (Svantesson), Doris Karlsson, Evert Lindkvist, Märta Johansson (Hallén), Sven Wilsson, Majbritt Jernberg Fors, Ingvar Johansson, Lennart Nordvall, Folke Stormvall.
1875ca Elevfoto från Skaraborgs läns första Folkhögskola. Startår 1873. Skolans förste rektor Åke Belfrage syns på bilden.Skolan flyttades 1878 till Stenstorp.Längst till v. i tredje raden nerifrån. Valfrid Andersson. Farfar till Stina Larsson i Rörsås. Längst till v. i tredje raden nerifrån. Valfrid Andersson.
1905 Skolfoto Bland andra finns. Johan Larsson, Albert Rosell, A.P Liden, Erik Liden, Fina Andersson Segerstad, Matilda Werner Rörsås, Ida SjögrenNummer 13 fr.v Helga Rosell, Nummer 5 fr.h Karin Liden, Nummer 6 fr.h Märta Karlsson Trilleholm Främre raden fr.höger Petrus Rosell, Axel Larsson Pelargången, Olle Rosell, Cornelia Zettervall
1924-1925 Mellanskolan med försammlingslokal. Byggd 1909, i bruk fram till 1959. Klass 3-4 Tvillingarna Anna och Marianne Sjögren sitter längst fram i vita förkläden, längst till höger står lärarinnan, tvillingarnas faster Ida Sjögren. Nia från vänster i mittraden står Olle Bergström.
1939 Klassfoto från Ullervads folkskola 1939, klass 6. Lärare Gerda och Ingemar Karlberg. Bakre raden f.r.v.: Lars Lindkvist, Alf Yngve, Karl-Inge Larsson, Rune Nordberg, Rolf Karlberg, Ingvar Johansson. Rad två fr.v.: Ulrik Hallén, Tore Johansson, Albin Stormvall, Rad tre fr.v.: Ann-Britt Jcrnberg, Maj-Britt Johansson (Ek), Margit Larsson (Svensson), Sigrid Hallen. Maj-Britt Lindkvist, Ebba Larsson (Nyman), Gunhild Isaksson, Stina Hassel, Stina Axelsson (Larsson). Sittande längst fram: Rut Johansson. Kerstin Nilsson (Hellqvist), Gun Klein (Larsson)
1950 Klassfoto Ullervads skola Klass 5-6 Bakre raden fr.v.: Börje Andersson, Göran Lind, Bengt Larsson, Harald Vöraas, Barbro Lindström.Siv Forssander, Barbro Bergström, Gunvor Andersson, Gunnel Larsson, lärare Gerda Karlberg, Göran Lindkvist, lärare Ingemar Karlberg, Kent Qvist, Kjell Andersson, Stig Eklund. Mellersta raden fr.v.: Ulla Karlsson, Ulla Fogelström, Maj Axelsson, Anna-Stina Ernås, Karin Forsberg, Barbro Karlsson,Gun Axelsson Kerstin Johansson, Gunhild Johansson, Gunvor Ekman. Sittande fr.v.: Sten Jernberg, Ake Johansson, ?, Göran Magnusson, Sune Eklund, 0lle Johansson, Rune Svensson, Lennart Skogsberg, Johnny Johansson, John-Ake Larsson.
1949 Skolfoto från Ullervads skola 1949 ? Klass 3-4 Bakre raden fr.v.: Sune Eklund, Roland Nilsson, Lars Andersson, Leif Karlsson, Jan-Olof Pettersson,Stig Pettersson, Göran Magnusson. Mellersta raden fr.v.: Rune Svensson, Bror Johansson,Björn Lindström, Sune Larsson, lärarinnan Dagmar Westerlind, Tore Larsson, Ingvar Karlsson, Kent Kvist, Börje Andersson. Sittande fr.v.: Gunvor Ekman, Siv Forsander, Gun Axelsson, Barbro Lindström, Ulla Karlsson, okänd, Birgitta Andersson, Anna-Lisa Johansson, Barbro Karlsson, Karin Forsberg.
1940 Klassfoto 1940 Klass 6. Bakre raden fr.v.: Stina Axelsson (Larsson), Margit Larsson (Svensson), Marta Johansson (Hallen), Rut Johansson, Maj-Britt Johansson (Ek). Lärarparet Gerda och Ingemar Karlberg. Rad två. fr.v.: Ann Britt Jernberg, Anne-Marie Pettersson, Maj-Britt Lindkvist, Doris Carlsson, Gun Klein (Larsson), Margit Andersson, Ebba Larsson (Nyman), Gunborg Larsson. Rad tre pa knd fr.v.: Rolf Karlberg, Ulrik Flatten, Lennart Nordberg, Ingvar Johansson, Hans Axelsson, Folke Stormvall. Sittande fr.v.: Erik Larsson, Lars Magnusson, Venzel Fogelström, Gösta Eriksson, Åke Karlsson, Evert Lindkvist.
Klassfoto från Ullervads folkskola (Födda 1926) Bakre raden fr.v.: Rune Persson, Olle Johansson, Åke Hallen, Rune Nordberg, Ingvar Eriksson, Sven-Axel Bobeck, Bengt Skogsberg, Bengt Hallen, Per-Erik Larsson. Lärare Ingemar Karlberg. Rad två fr.v.: okänd, Harry Östengren, Per-Åke Nordberg, Ingrid Larsson, Märta Andersson, Ines Fredriksson, Inger Kyrk, Folke Andersson, Alf Johansson, Ulf Eklind. Rad tre fr.v.: Erna Larsson, Ingrid Andersson, Norma Vallin(Pettersson), Margit Bengtsson, Ebba Thorsén, Sonja Forssander. Längst fram fr.v.: Alfons Carlsson, Rune Davidsson, Nils Johansson.
1948 Klassfoto från Ullervads skola 1948, klass 3-4 Bakre raden fr.v.: Stig Eklund, Karl-Johan Bouveng, Lars-Erik Pettersson, Sten Jernberg, lärarinnan Dagmar Westerberg, Barbro Lindström, Gunhild Johansson, Barbro Bergström, Gunvor Andersson, Gunvor Ekman, Kjell Andersson, Göran Lind, Börje Andersson, Ingvar Karlsson. Mellersta raden fr.v.: Åke Johansson, Källstrand, Karin Forsberg, Gun Axelsson, Ulla Fogelström, Karin Sjöström, Kerstin Johansson, Maj Axelsson, Barbro Karlsson, Gunnel Larsson, Rune Svensson, Karl-Erik Jernberg, Sittande fr.v. Johnny Johansson, Göran Magnusson, Stig Pettersson, Lennart Skogsberg, 0lle Johansson, Sune Eklund, Kent Qvist, John-Åke Larsson, Göran Lindkvist.
1938 Klassfoto från Ullervads folkskola 1938, klass 5 - 6 Bakre raden fr.v.: Alf Yngve, Per-Erik Larsson, Albin Stormvall, Folke Andersson, Rune Persson, Karl-Inge Larsson, Nils Johansson, Rune Nordberg, Karl-Evert Davidsson. Sittande på muren fr.v.: Ulrik Hallen Lars Lindkvist, Ulf Eklind, Alfons Carlsson, Bengt Skogsberg, Harry Östergren, Tore Johansson. Tredje raden,stående fr.v.: Gunhild Isaksson, Kerstin Nilsson (Hellqvist), Norma Vallin (Pettersson), Sonja Forssander, Ines Fredriksson, Stina Hassel, Ingrid Larsson, lärarinnan Ester "Ada" Andersson. Längst fram f.v.: Rut Johansson, Inger Kyrk, Sigrid Hallen, Ingrid Andersson, Erna Larsson, Sonja Häggström.
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
Klassfoto
1922 Russlingens småskola 1922 Sittande fr v. Signe Sköld, Stina Frisk, Karin Björk, Rut Hallen, Gunhild Johansson, Greta Fahlström, Karin Skogsberg och Ella Thorsen.Stående fr v: Karl-Erik Holmgren, Arvid Karlsson, Erik Gustavsson, Erik Thorsén, Ester Gunborg lärarinna, Axel Styrud. Valdemar Johansson, Arvid Johansson, Folke Isgren och Nils Hallen.
1926 Eleverna i Ullervads skola (röda villan) har ställt upp för fotografering på skolgården. Året är omkring 1926-27. Från vänster i övre raden ser vi: Gunnar Thorsén, Inga Sund, Anna-Lisa Skogsberg, Olov Johansson, Lisa Falström. Tage Persson, Martin Johansson, Stina Frisk, Märta Johansson, Anna-Lisa i Bäcken, Ellen Svensson och Kajsa Zettervall. Mittenraden från vänster: Ingrid Sköld, Ella Johansson, Ester Klang, Stina Östergren, Heidi Holmgren, lärarfamiljen Karlberg med sonen Rolf i mitten, Arne Särnberg, Sture Olsson, Karl Hallén, Folke Arvidsson och Åke Sundgren.Nedre raden från vänster: Stig Kampe, Karl Larsson, Ragnar Lövgren, Hans Andersson, Folke Bengtsson och Allan Persson.
1949 Fortsättningsskolan. Lärare Karlbergs. Elever från Ullervad och Leksberg. Deltagare från Leksberg. LarsErik Johansson, Pelle Johansson, Arne Nilsson, Kajsa Dahlkvist, Kerstin Undersjö, Rosa Andersson.