Verksamhet och Järnvägar - Ullervad

Vänsterklicka på bilderna för en större version.

# År Motiv Personer
1920tal? Ullervads handel med lagerbyggnaden bakom och bensinpumpen invid vägen. Inne i plåthöljet placerades ett bensinfat och vid tankning användes en handpump. Till höger ligger sme'ns lagård. Här mjölkade sme'n Erik Andersson sin enda ko ännu in på 1940-talet. None
1907 Karin o Olov Olsson None
Mjölkakörare Paul Carlen Mellomgården, troligen på väg till Nykvarns mejeri None
Mejeri någonstans i Rörsås? None
Mejeri någonstans i Rörsås? None
1900c ? Nykvarns handel None
1919 Tjänstefolk i Nykvarn 1919, här drevs då såg, kvarn, mejeri och handelsbod. Ägaren Ingenjören och handlaren Carl Gullberg ( bror med charkuteristen Seth Gullberg i Mariestad). None
Interiör Tidans Ullspinneri None
Sågarelag. Fr.v Torsten Forsberg, Oskar Johansson, Erland Dahlgren, Axel Johansson, Richard Dahlgren, Mjölnare Karl Lundgren None
Emil Forssander med sitt mobila tröskverk som han tröskade åt bönderna med None
Sågning av timmer till Robert Brodens Ladugård i Rörsås None
1900tal Mejeriet, Sågen, Handelsboden, Kvarnen och Boningshuset None
Spinneriet. Denna fastighet brann ner 1952 och ersattes med nuvarande byggnad. None
Ånggrävmaskin i arbete None
1900ca Nykvarn med bostadshus närmast, affär och mejeri och kvarn None
1899 Mejeri i Ekby har varit arbetarbostad för fyra familjer. Köpt och uppfört i början av 1880talet. Har stått på Fimmerstad Fägre. I början drevs mejeriet som andelsmejeri av August Walldén och A. Johansson "Lycken". Senare av sönerna John och Erik Lycken till 1920. Mannen i dörren skall heta Karlén, bror till skomakare Torsén Vallby. Kvinnan Ida i tjänst vid mejeriet. Pojken på vagnen troligen Carl Lycken. Mejerskan till vänster Nelly Johansson Malmö. I dörren Hilda Larsdotter fr. Noltomten Ekby. Den till höger okänd. None
1929 Erik Skogsberg i mejeriet None
Kraftverksbygget. Folke Kampes lilla krafstation, huset är borta, på denna plats står den nya kraftstationen. None
Kraftverksbygget. En av två stenar till Brogårdens vadmalsstamp, stenarna är troligen flyttade från Kottholmens skinnstamp. Källa Folke Kampe. None
Kraftverksbygget. Stengrunden efter en hammasmedja på Brogården. None
Kraftverksbygget. Stenfundamentet till dammen med årtalen inhuggna. None
Stora Brokvarn. Ingången till kvarnen låg till vänster om utbygget. Detta utbygge innehöll fr.v. mjölboden (med lager av eget mjöl), i mitten låg kvarnkammaren som var böndernas väntrum och till höger stod generatorn. None
Stora Brokvarn. Ingången till kvarnen låg till vänster om utbygget. Detta utbygge innehöll fr.v. mjölboden (med lager av eget mjöl), i mitten låg kvarnkammaren som var böndernas väntrum och till höger stod generatorn. None
1895 Th. Hilma Kampe (gift med Hjalmar Kampe) Ullervad. tillsammans med sina syskon Erland Andrén, sedemera präst i Alingsås och Ester Ziegler, gift med en industriman i Linköping. När fotot togs omkr. 1895, hette syskonen fortfarande Larsson och bodde då på Staversås i Fägre. None
1920t Interiör av den gamla fabriken. None
1920t Den gamla fabriken. None
None
1910t Kampes. På trappan moster Hildur Lövgren morbror Bertil Larsson, systrarna Greta född1896 och Inez född1898. Sittande till vänster om trappan kan vara Kampes föräldrar. None
1950? 4073. Stig Kampe med sina barn Anders och Kristina, övriga okända. None
Kampes spinneri som sedemera brann ned None
1920 Spinneriet. None
Plysning. Britsman från Prebende i Leksberg blandar ull i olika färger (kallas plysning) None
1953 Fabriken nybyggd. Stig och Folke ägde fabriken tillsammans från 1945 fram till branden 1951, därefter var Stig ensam ägare. None
1925 Folke Kampe på uppköpsresa av ull. Hämtade även för lönspinning. None
1954 Kardverket med Olle Bergström 1954. None
1965 Stig Kampe vid en av två ringspinnmaskiner. None
1958 Arbetare vi sågen i Nykvarn 28 maj 1958. Sågverksägare John Gustavsson. Fr.v. Karl Örtengren, Kjell Allerth, Sörensen, Henry Sandberg, Axel Hammar, John Gustavsson, Karl Karlsson, Sven Lindvall, JohnOlof Gustavsson, Georg och John Andersson (far o son). None