Torp och fastigheter i Utby

Vänsterklicka på bilderna för en större version.

# År Motiv Personer
7:1Husartorpet Källedal, Olof Jonsgårdens rote. Sista soldaten på torpet var Karl Johan Läth.
7:41Soldattorpet Jarlen, Jon-Änkas gårds rote. Sista soldaten var Alfred Jarl.
7:44Husartorpet Nylandsdal, Lars Siggesgårdens rote, sista soldaten var Helge Eklund.
2-7Överst soldattorpet Adolfsberg, tillh. Frugården Utby, sista soldaten var Adolf Svärd.Nederst Soldattorpet Nyäng, tillh. St. Munkebo Utby, sista soldaten var Frans Gustav Klint.
7-43Soldattorpet Rubenborg, Per-Olofsgården och Stommens rote, sista soldaten var Gustav Robert Bore.
7-2Soldattorpet Adolfsberg, Frugården och Östergårdens rote, sista soldaten var Adolf Svärd.
3-14Överst Husartorpet Källerdal tillh. Olof Jonsgården Utby, sista soldaten var Karl Johan Lätt.Nederst Husartorpet Nylandsdal tillh. Lars Siggesgården Utby sista soldaten var Helge Eklund.
7-42Soldattorpet Nyäng, St. Munkebo rote. Sista soldaten var Frans Gustav Klint.
11-8Ida och Anton Lundh på trappan till Karlslund. Det var ett torp till Ebbetorp. Förr Kallades Karlslund för Skogen men även namnet Paradiset har förekommit. Ida och Anton Lundh
1940tal 11-3Alice Olsson mjölkar på Madlyckan (Anders Jönsgården)Till v. Sven Alice Olsson
11-9Soldattorpet Björkelund Sörtorps rote med fl.Siste soldaten var Anders Lorenz Ljungberg.
11-11Soldattorpet Sjövik. Jula säteris rote. Sista soldaten var August Ekberg.
11-24Madlyckan (Anders Jönsgården) se även bild 3004.
1900tal 1-27"Yngvestugorna" låg till attt börja med i Utby, men flyttades till Jula omkr. 1910, August Eriksson hade affär i stugan till v. till h. bostaden
1920tal 6-31Till v. Jula handel, till h. Sandbacken
1900 9-6Sömmerskan Linnea, mor Ida och sonen Oskar Melling, ca. 1900. Stugan låg vid nuvarande St. Munkebos gärde, men revs för ca. 90 år sedan. Linnea, mor Ida och sonen Oskar Melling
9-7Augusta Andersson, Källsön Augusta Andersson
2-42Fattigstugan som låg bredvid skolan.
8-38Sjötorp, SjöarsEmils hus
1890ca YngvestugornaVi befinner oss vid "Yngvestugorna" i Utby i slutet av 1800-talet. Framför bostaden poserar ägaren och handlaren August Eriksson med sin hustru Inga. Kvinnan t.h. är okänd. I det lilla huset hade August sin affär, Utby Handel. Bakom den syns Rättaregården. Till höger, utanför bild, ligger Utby kyrka. 1901 flyttades båda stugorna till Skogslund i Jula. Det var där de kom att bebos av släkten Yngve och fick sitt namn. August Eriksson köpte i stället Per Olofsgården i Utby och blev bonde. Fr.v August Eriksson med fru Inga, okänd.
10-1Fahlströms hus i Jula. Fr.v Carl Fahlström hustru Johanna, Maria Larsson 1819-1910.
5-3Skogshemmet.
5-40Karlstorp "Fahlströmsstugan" Fr.v Birgitta Forsbom, Ingvar Fröjd.
6-9Siggestorp, till h. bikupor.
9-23 "Dalkvistes" Per Olofsgrden 1910 talet huset brann ner 1932. Mangrdsbyggnad Fr.v Erik Dahlkvist, Bertil, Sven, Svante och Fabian Wilsson, Beatha Nilsson, Arthur och Agda Wilsson, Ellen Wilsson-Svrd.
Nuvarande byggnader uppfördes 1898. Framför stora huset står familjen Gustav Lindkvist. Framför mejeriet står några mejerskor.