Kommande evenemang:
  • Onsdag 20 juni Vi plockar blommor till majstången. Lämna blommorna på Persgården från kl. 12.
  • Torsdag 21 juni kl. 17 Vi förbereder midsommarfirandet. Kom och klä midsommarstången på Persgården! När vi är färdiga bjuder föreningen på något att äta.

Tipspromenaden på Kultustigen

Vi ber att få gratulera Lennart Jacobsson som blev vinnare av tipspromenaden. Där var 18 inlämnade svar varav 14 hade alla rätt! Vinnaren blev därför funnen vid lottdragning. Nästa gång gör vi det lite svårare!




Utflykt med klass 5 Ullervad skola

Onsdag den 9 maj var Ullervad skolas klass 5 på besök med cykel till våra sevärdheter. Med på turen var Maj-Britt Lundstedt. Guide var Åke Möller.

alt

Klassen framför klockstapeln på Kapellplatsen

alt

På väg till varggropen. Klassläraren i täten heter Njomza Pllana

alt

På Persgården serverades där saft och bullar. Sonja Andersson och Birgitta Gustafsson samt Sture Hallén stod för det praktiska.

alt

Styrelsen på inspektion efter arbetet med friläggandet av alla stenarna




Kyrkgrunden frilagd

Ett flitig grupp bestående av Åke Möller, Jan Rönnholm, Kjell Skogsberg, Sture Hallén och Martin Isaksson har legat på knä och rensat bort allt ogräs mellan stenarna som visar var den gamla kyrkan låg. De fyra vitmålade träpålarna visar hörnen på den första kyrkan. Efteråt fyllde vi på grus mellan stenarna. Nu kan besökarna tydligt se hur stora kyrkorna har varit. Längs med kanten på den gamla kyrkogården står en enkel bänk som är gjord av ett av de utbytta benen från klockstapeln.

alt

alt

alt




Jägarkväll

Rovdjursspåraren Gillis Persson besökte Pergården onsdag den 25 april och berättade om vargar och lodjur i vår närhet. Vi fick en bra inblick i hur svårt det kan vara att tyda och artbestämma spåren. Föredraget kompletterades med en rad fina bilder från viltkameror och spårningsuppdrag. Spännande att höra om hur man kan se vilket rovdjur som varit framme. Mats Karlsson hade ordnat med varma smörgåsar och kaffe. Storstugan var fylld med intresserade åhörare och Gillis svarade på många frågor. Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

alt




Svenssons svindlande affärer

I går, fredag den 13, hade ordföranden vågat sig ut för att träffa Ulf Svensson som är född i Leksberg och har verkat som en mycket driftig igångsättare och skapat bl.a. Kolmårdens djurpark. Han är aktuell då han i dag signerar sin nya bok "Svenssons svindlande affärer" hos Karströms i Mariestad. Ulf Svensson är 88 och helt otrolig på att komma ihåg och berätta. Han hade kontaktat oss innan besöket i Mariestad för att ge oss sin gamla Illustrerade familjebibel från 1917. Mycket vacker, välbevarad i läderband och guldsnitt. Inuti har hans far skrivit om familjens historia. Dessutom fick vi den nyutkomna boken till vårt bibliotek. Vi tackade så hjärtligt för gåvorna.

alt




Årsmötet 2018

Det blev ett trevligt och välbesökt årsmöte. Där utdelades blommor till flera som utfört stora arbetsinsatser under året. Efter förhandlingarna höll kyrkoherde Jan Wahn ett föredrag om att vara präst på landet i 35 år. Han berättade om händelser, människor och sina många olika uppdrag och hobbys. Avslutningsvis blev där serverat kaffe och semlor och många satt kvar länge i den goda stämningen.

alt Kyrkoherde Jan Wahn överlämnar Ullervads gamla postväska som gåva till ordföranden Truls Wiberg

alt Efter årsmötet och Jan Wahns föredrag fick vi kaffe och semlor.




Årsskriften för 2018 har kommit!

alt

56 s. med bland annat artiklar om:

Sven-Ingvar Heij - Kristin Svensson

Varför heter det Ek, Ekby och Utby? - Åke Möller

Hembygdens betydelse för mig - Urban Ahlin

En vandring genom Kjeckestad by - Kjeckestadsgruppen

När gårdarna i Kjeckestad fick sina namn - Åke Möller

Tidan - en kraftfull å - Åke Möller

Album - skolfoton - Lars Johansson




Vår- sommarprogram 2018

Kom och deltag i våra aktiviteter!

Här kan Du ladda ner vårt program: Vår- sommarprogram 2018




Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 2005
Motiv: 1866
Personer:
Fotograf: Åke Möller

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information